Rekenhof onderzoekt of NMBS engagementen nakomt

De Kamer heeft unaniem een voorstel van resolutie goedgekeurd die het Rekenhof vraagt na te gaan of de NMBS de beheerscontracten naleeft die het met de overheid heeft afgesloten. Het onderzoek, dat slaat op de periode 2005 tot eind 2007, moet binnen de vier maanden rond zijn.

Kwaliteit dienstverlening
Aangezien de beheerscontracten met de NMBS, NMBS Holding en Infrabel eind vorig jaar afliepen, vindt de Kamer het nuttig eens na te gaan in hoeverre de spoorwegmaatschappijen hun engagementen zijn nagekomen, vooral wat de kwaliteit van de dienstverlening aan de klanten betreft.

Bedoeling is dat het Rekenhof ook uitspit of de federale financiering van de openbare dienstverlening uitsluitend en alleen voor dienstverlening is aangewend.

356 euro per Belg
Tijdens het plenair debat wees Guido De Padt erop dat de NMBS in 2007 ongeveer 3,5 miljard euro uitgaf. Dat is een jaarlijkse bijdrage van 356 euro per Belg. Dat is veel geld en daarom is het maar normaal dat nagegaan wordt of de spoorwegen zich ook van hun taak kwijten, benadrukte de liberaal. (belga/bdr)