Rekenhof hekelt "onvermogen Belgische overheden" bij begroting

Onder meer de begroting van Vlaams minister-president Geert Bourgeois wordt door het Rekenhof in vraag gesteld.
BELGA Onder meer de begroting van Vlaams minister-president Geert Bourgeois wordt door het Rekenhof in vraag gesteld.
Het Rekenhof hekelt in haar analyse van de Vlaamse begrotingscontrole "het onvermogen van de Belgische overheden om tot een akkoord te komen over de verdeling van de begrotingsinspanningen".

Elke regering in België stelt haar eigen begroting op, maar voor Europa blijft ons land één grote entiteit. Dat wil zeggen dat de verschillende regeringen moeten samenzitten om op het strenge Europese begrotingstraject te blijven. Ze streven samen naar een evenwicht in 2018.

De gesprekken in het Overlegcomité hebben vorige maand echter niet geleid tot een effectieve goedkeuring van het begrotingstraject 2016-2019, stelt het Rekenhof vast. "Vorig jaar werd het begrotingstraject evenmin formeel goedgekeurd."

Bovendien worden een aantal kosten, zoals de asieluitgaven en de bouw van de Oosterweelverbinding, buiten de begrotingen gehouden. Het is afwachten wat het oordeel van Europa zal zijn, aldus het Rekenhof, dat pleit voor "intensief overleg tussen de regeringen om alsnog tot een akkoord te komen voor de verdeling van de begrotingsinspanningen".

Wat de Vlaamse begroting betreft, stelt het hof vast dat de justitiehuizen worden ondergefinancierd. Voor de uitvoering van hun nieuwe opdrachten, onder meer rond elektronisch toezicht, werden bij de begrotingscontrole immers geen extra middelen voorzien.

Vlaanderen spendeert ook minder budget dan beloofd aan onderzoek en ontwikkeling, concludeert het Rekenhof uit de begroting. In haar regeerakkoord schoof de Vlaamse regering Wetenschap en Innovatie naar voor als een prioritair domein. Er zou worden gestreefd naar 1 procent van de overheidsuitgaven tegen 2020. Daarvoor zijn nog grote inspanningen nodig, stelt het hof vast. Voor 2017 zou alleszins een additioneel bedrag van 292 miljoen moeten worden uitgetrokken.

Het actieplan 'Clean Power for Transport', tot slot, dat onder meer de premies voor elektrische wagens bevat, gaat volgens het Rekenhof niet gepaard met een financieel plan. Het hof kan dus niet inschatten of er voldoende budget werd voorzien.

photo_news

Een aparte interpretatie

"Het valt op dat Bourgeois en co zeer grote uitgaven buiten de begroting zetten", reageert Groen-fractieleider Björn Rzoska. Hij benadrukt dat die handelswijze nog steeds niet is goedgekeurd door Europa. "Het Rekenhof wijst er op dat Geert Bourgeois een nogal aparte interpretatie hanteert en er geen afstemming is met het federaal niveau en de andere gewesten over de begrotingsinspanning."

De regering doet te weinig essentiële investeringen, zegt Joris Vandenbroucke over de kritiek van het Rekenhof over de te lage uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling. "Ik deel ook de vrees dat er onvoldoende middelen zijn voorzien voor de Justitiehuizen. Het elektronisch toezicht kampte de voorbije jaren al met veel te krappe budgetten. Nu rechters de mogelijkheid hebben om een enkelband op te leggen als straf, zal de nood aan elektronisch toezicht alleen maar toenemen."

Beide oppositiepartijen hebben ook kritiek op de onduidelijke cijfers rond inkomsten uit belastingen. "Als je kijkt naar de willekeur waarmee de verwachte onderbenutting wordt vastgelegd, naar de onduidelijkheid over de manier waarop de inkomsten uit belastingen zoals de erf- en schenkingsrechten schommelen en naar de heel optimistische manier waarop deze worden voorspeld, dan kan je alleen maar hopen dat de begrotingsoefening steek houdt", zegt Joris Vandenbroucke van sp.a.

"Het Rekenhof bevestigt mijn analyse dat de regering graag heel wat zaken opsmukt", stelt Rzoska. "Zo heeft het grote vragen bij de ramingen van de erf- en schenkbelastingen."

Björn Rzoska
belga Björn Rzoska

'Het Rekenhof bevestigt mijn analyse dat de regering graag heel wat zaken opsmukt'

Björn Rzoska, Vlaams fractieleider voor Groen