Rekenhof: "Financiering van de taxshift is nog niet rond"

PHOTO_NEWS
Vanaf 2017 is de financiering van de taxshift nog niet rond. Voor 2019 moet nog worden gezocht naar 3,15 miljard euro. Dat heeft raadsheer Rudi Moens van het Rekenhof vandaag in de Kamercommissie Begroting en Financiën verklaard.

Het Rekenhof leverde vorige vrijdag zijn rapport af over de begroting 2016. Vandaag zakte de begrotingswaakhond naar het parlement af om het verslag mondeling toe te lichten. Moens somde daarbij een reeks positieve punten op. Voor het eerst heeft het Rekenhof een meerjarenvisie gekregen. Daarnaast lijken de structurele uitgaven redelijk onder controle en bovendien schatten de cijferaars de onderbenutting positiever in dan de Europese Commissie.

Kritischer is het Rekenhof onder meer over de taxshift. Voor 2016 is de financiering van de operatie "quasi rond", maar vanaf het daaropvolgende jaar is dat niet meer het geval. "De oefening is ver van af", aldus Moens, die het had over "meerdere miljarden". Hij merkte op dat "belangrijke maatregelen" nog moeten geconcretiseerd worden. Het gaat daarbij over de redesign van de administratie en bepaalde maatregelen rond sociale uitgaven, die samen goed zijn voor bijna 1,5 miljard euro.

Tegenstrijdige verklaringen binnen meerderheid
Binnen de meerderheid waren de voorbije weken en maanden tegenstrijdige verklaringen gekomen over de financiering van de taxshift. Uitspraken van minister van Begroting Sophie Wilmès (MR) deden vermoeden dat er op termijn nog naar middelen moest worden gezocht. Kamerlid Eric Van Rompuy (CD&V) trad haar bij en meent dat het bedrag nog hoger zou uitvallen, terwijl minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) volhoudt dat er geen gat in de taxshift zit en dat die volledig gefinancierd is tot en met 2018, maar dat er op het vlak van de begroting nog werk aan de winkel is.

Onvoorspelbare uitgaven en inkomsten
Het Rekenhof waarschuwt ook dat bepaalde uitgaven moeilijk te voorspellen vallen. Bij de ene ingreep kunnen de gevolgen daarvan groter zijn dan bij de andere. Zo schat de regering dat de kaaimantaks 460 miljoen euro zal opleveren. Als je die doelstelling niet haalt, dan riskeer je een groot gat in de begroting, luidde het. De speculatietaks daarentegen moet slechts 34 miljoen euro opleveren. "Het is niet die maatregel die een evenwicht of een tekort zal veroorzaken", aldus Moens.

Provisies
Het Rekenhof stond ook stil bij de drie interdepartementele provisies die de regering in haar begroting heeft voorzien. Die zijn samen goed voor 558 miljoen euro vastleggingskredieten en 653 miljoen euro vereffeningskredieten. Bij de algemene provisie van 208 miljoen euro merkte Moens op dat een aantal uitgaven voor Justitie en Defensie al vaststaan, en dat daarvoor dus eigenlijk niet uit een provisie zou mogen worden geput. Bovendien verhoogt de techniek van provisies de transparantie niet, luidde het.

Wel had Moens begrip voor de provisie van 350 miljoen euro om de niet-structurele uitgaven in verband met asiel en migratie te dekken. Het is nog afwachten of de Europese Commissie het structurele karakter van de uitgaven zal aanvaarden. Moens had het terloops nog over een recente raming van 500 miljoen euro die aan Europa zou zijn overgemaakt.

Vanaf 2017 is de financiering van de taxshift nog niet rond. Voor 2019 moet nog worden gezocht naar 3,15 miljard euro

Raadsheer Rudi Moens van het Rekenhof