Rekenhof erg kritisch voor aanwervingen bij politie

PHOTO_NEWS
Het Rekenhof toont zich erg kritisch voor de aanwervingen van het administratief en logistiek personeel bij de politie. Het hof spreekt van een "kwalitatief ondermaatse" selectie en "talloze inbreuken". De selectie van de politieambtenaren en agenten verloopt dan weer wel goed, weliswaar met enkele kanttekeningen.

"De selectie van Calog-personeel (administratie en logistiek, nvdr.) is kwalitatief ondermaats. Het eigenmachtige optreden van de verschillende aanwervende diensten leidt tot talloze inbreuken en staat ook een efficiënt beheer van de selecties in de weg", luidt het fors in het nieuwe verslag van het Rekenhof. De politie heeft "onvoldoende greep" op het wervings- en selectieproces.

Probleem is vooral het gebrek aan motivering, waardoor in één op de tien gevallen onmogelijk te achterhalen valt waarom de weerhouden kandidaat het haalde van de andere sollicitanten. In één geval werd zelfs een kandidaat statutair aangeworven hoewel de selectiecommissie hem niet geschikt vond. Personeel van de sociale dienst werd dan weer overgenomen door de politie "via schijnselecties". "Verregaande" inbreuken dus, oordeelt het Rekenhof.

Onregelmatige procedures
Maar ook de procedures zelf blijken soms onregelmatig te zijn, bijvoorbeeld in het licht van de taalwetgeving. Zo worden de regels soms simpelweg genegeerd op vlak van de samenstelling van de jury of de voorrang van aanwerving in het minst ingevulde taalkader.

Oorzaak van de inbreuken is volgens het Rekenhof vooral de sterke versnippering en decentralisatie van de procedures. Tegelijk leidde de politiehervorming tot tal van juridische complicaties, waardoor sommige procedures onnauwkeurig of reglementair onvoldoende onderbouwd zijn. Het Rekenhof pleit dan ook voor een vereenvoudiging en het gebruik van meer algemene selectieprocedures en centrale wervingsreserves.