Regie der Gebouwen lanceert onderzoek voor herbestemming Brussels justitiepaleis

PHOTO_NEWS
De Regie der Gebouwen lanceert samen met consultant Lydian-Grontmij Belgium een marktverkenning om te onderzoeken of het mogelijk is aan delen van het Brusselse justitiepaleis een andere dan een gerechtsfunctie te geven. Het gaat om de vier verdiepingen en tussenverdiepingen die zich onder het niveau van de grote wandelzaal of 'salle des pas perdus' liggen. Dat meldt de Regie der Gebouwen.

"Het gaat in totaal om een oppervlakte van ongeveer 42.483 vierkante meter", zegt Johan Vanderborght van de Regie. "Daarvan heeft de verdieping direct onder de 'salle des pas perdus', genaamd de 'rez de chaussée inférieur' de grootst beschikbare oppervlakte. Op ruimtelijk en afwerkingsvlak leunt deze verdieping dicht aan bij het gelijkvloers waarbij hoofdzakelijk Franse en Belgische natuursteen werden gebruikt. De drie andere ondergrondse verdiepingen zijn echte kelderverdiepingen, opgebouwd uit talrijke ruime lokalen en gangen."

Op die verdiepingen zijn een aantal zittingszalen, maar ook het personeelsrestaurant van de FOD Justitie, de stookruimte, het cellencomplex en een aantal technische ruimtes. Niet al die ruimtes zullen volgens de Regie beschikbaar zijn voor exploitatie. Het is ook nog niet zeker dat de ruimtes gebruikt zullen worden voor niet-justitiële activiteiten.

"Bedoeling is op vrijblijvende basis zoveel mogelijk informatie te verzamelen over de haalbaarheid op juridisch, technisch, financieel en commercieel vlak", aldus Johan Vanderborght. "Daarnaast willen we ook informatie verzamelen over de beschikbare kennis en expertise op de markt die nuttig is om een businessplan en een haalbaarheidsstudie op te stellen. In een eerste fase wordt de input van geïnteresseerde partijen verwacht tegen 16 januari 2015. In een tweede fase wordt een herzien marktverkenningsdocument overgemaakt aan de partijen die deelnamen aan én een relevante inbreng indienden tijdens de eerste fase. De laatste reacties worden verwacht tegen 13 februari 2015."