Regering vindt eindelijk akkoord over artikelen voor grondwetsherziening, Kamer komende dagen ontbonden

CD&V-vicepremier Kris Peeters en MR-premier Charles Michel.
EPA CD&V-vicepremier Kris Peeters en MR-premier Charles Michel.
De regering is akkoord gegaan met een lijst van artikelen van de Grondwet die voor herziening vatbaar kunnen worden verklaard. Eerder hadden Kamer en Senaat zo’n lijst al goedgekeurd, maar binnen de regering was onenigheid ontstaan over welke artikelen er op mochten staan.

Premier Charles Michel (MR) wilde te allen tijde vermijden dat er communautair gevoelige artikelen in de lijst zouden belanden. Het gaat uiteindelijk om één titel en negen artikelen, kondigde Michel op een persconferentie aan.

De regering heeft zich volgens de eerste minister gebaseerd op de lijsten die de Kamer en Senaat hebben goedgekeurd. Vermits de regering in lopende zaken is, werd als basis de lijst van 2014 genomen. Daarbij is ook gewaakt dat er geen risico is op communautaire en institutionele blokkeringen.

“We willen niet opnieuw 541 dagen van crisis beleven”, stelde Michel. Dat sluit evenwel niet uit dat er geen communautaire verzuchtingen zullen zijn in de volgende legislatuur. “Dat zal de kiezer beslissen”, aldus de premier die er zich rekenschap van geeft dat het communautaire ook buiten de grondwet kan terugkomen, “maar dat is niet mijn keuze en wij hebben het risico beperkt”. 

Klimaatwet

Het eerste artikel van de lijst is het artikel 7bis, dat de voorbije maanden in het nieuws was door de discussie rond de klimaatwet, die via dat artikel grondwettelijk kon verankerd worden. Voorts kunnen in titel II twee artikelen toegevoegd worden om het recht op veiligheid te waarborgen en personen met een handicap het genot van de rechten en vrijheden te waarborgen.

De lijst bevat nog de artikelen 22 (privacy), 23 (universele dienstverlening inzake post, communicatie en mobiliteit), 25 (persvrijheid), 28 (petitierecht), 29 (briefgeheim), 63 (representatieve democratie), en 148 en 150 (assisenhof).

De lijst zal nu naar het Belgisch Staatsblad gestuurd worden voor publicatie. Eens dat gebeurd is, zijn Kamer en Senaat ‘van rechtswege ontbonden’,
 waarna er verkiezingen kunnen plaatsvinden.

36 artikelen geschrapt

De lijst van de regering is behoorlijk korter dan de lijsten die Kamer en Senaat goedkeurden. Die bevatten elk een vijftigtal artikelen die voor herziening vatbaar verklaard worden. Zo’n 36 artikelen werden vandaag geschrapt, zo stelt N-VA vast. “Het is hallucinant hoe sterk de minderheidsregering hier ingaat tegen de volksvertegenwoordigers, zelfs van de eigen partijen”, vindt Kamerfractieleider Peter De Roover.

“Voor het Marrakesh-pact was een draagvlak in het parlement belangrijker dan een akkoord in een regering in volle werking, voor de Grondwet doet het parlement er plots niet meer toe voor de restregering in lopende zaken”, klaagt hij aan.

Kamerfractieleider Peter De Roover (N-VA).
belga Kamerfractieleider Peter De Roover (N-VA).

Hij wijst er nog op dat uit de lijst zelfs artikels geschrapt werden die in de Kamer nog op steun van CD&V, Open Vld én MR konden rekenen, zoals bijvoorbeeld artikel 48 met betrekking tot de geloofsbrieven. “Wat daar communautair of institutioneel gevaarlijk aan is, is mij helemaal een raadsel. Bovendien is het stuitend dat er over ‘risico’s’ wordt gesproken voor hervormingen die toch een tweederdemeerderheid nodig hebben”, besluit De Roover.

Open Vld-kamerfractieleider Patrick Dewael had eerder tijdens het plenaire debat over de lijst van de Kamer gezegd dat hij het “onkies” en “onfatsoenlijk” zou vinden mocht Michel, premier in lopende zaken van een minderheidsregering, een lijst waar een meerderheid in het parlement voor bestaat zou tegenhouden.

“Woord gehouden”

 “De regering heeft woord gehouden door een korte lijst van grondwetsartikelen die kunnen herzien worden goed te keuren, waaruit bovendien alle communautair geladen artikelen zijn gebannen”, stelt MR-Kamerfractieleider David Clarinval dan weer tevreden vast. Hij is verder verheugd dat artikel 7bis de lijst wel gehaald heeft, waardoor de klimaatwet volgende legislatuur gestemd kan worden.

Ook Ecolo is opgetogen over de aanwezigheid van artikel 7bis op de lijst van de regering. “De geesten zijn sinds enkele maanden gerijpt. Ook al haalden we de voorbije legislatuur de nodige tweederdemeerderheid niet voor een wijziging van de grondwet, we waren er niet ver van. We zullen de tekst bij hoogdringendheid indienen bij de start van de volgende legislatuur en hopen op een gunstigere machtsverhouding in het voordeel van ambitieuze klimaatdoelstellingen en alle concrete maatregelen die uit deze kaderwet kunnen volgen inzake openbaar vervoer, isolering van gebouwen en herbruikbare energie”, stelt Kamerfractieleider Georges Gilkinet.

 MR-Kamerfractieleider David Clarinval.
Photo News MR-Kamerfractieleider David Clarinval.14 reacties

Alle reacties worden voor publicatie gelezen -en goed- of afgekeurd- door het moderatie-team van HLN. Elke reactie moet voldoen aan deze gedragsregels.
Je naam en voornaam verschijnen bij je reactie.


 • gina duribreux

  beste voor belgie is elk zijn eigen weg en verantwoordelijkheid µ voor pamperen is geen geld meer waarom waarheid niet zeggen daar draaie het om of denken ze echt dat voor de mooie ogen is geld en geld gratis geld maar niet is gratis juist in belgie

 • Patrick Van Lersberghe

  De N-VA heeft in haar voet geschoten door de regering vroegtijdig te verlaten zonder begrijpelijke redenen, gezien er geen verplichtingen in het pact vermeld stonden en de soevereiniteit van de lidstaten niet in gedrang kwam. Nergens ter wereld bestaat er een confederaal systeem, gewoon door het feit dat gemeenschappelijk gedragen bevoegdheden ook vast komen te zitten wanneer de verschillende regio's tegengestelde belangen hebben. Het nodigt terug uit tot een vorm van wafelijzerpolitiek.

 • Mady Vermeulen

  Vreemd, voor het Marakesh-circus was er een parlementaire meerderheid nodig. Om de grondwet ter herziening vatbaar te verklaren wordt het parlement buiten spel gezet. Dit moet België zijn.

 • Marc Baeyens

  De overgrote meerderheid van de Vlamingen wil geen splitsing van België maar ook geen afhankelijkheid van de Franstaligen. Dan is er maar één oplossing, het maximum aan bevoegdheden confedereren en beslissen wat we samen kunnen doen. Niets doen zoals de trado-partijen vooropstellen zal uitmonden op een splitsing ; de huidige federale staat België is nu eenmaal zo opgesteld.

 • Ronald De Smet

  @Marleen Rabaey, volledig akkoord, 56 ministers en 68 ministerposten, wij hebben geen nood aan zakkenvullers waarvan de ene nog onbekwamer duurder, nuttelozer een zelfs schadelijker zijn dan de andere.