Regering valt voorlopig niet: “We werken verder aan een oplossing”

Photo News
Het kernkabinet zoekt morgen voort naar een oplossing om uit de impasse over het VN-migratiepact te geraken. Na afloop van de vergadering viel te horen dat wordt gewerkt op basis van de teksten die Nederland en Denemarken gebruiken als interpretatieve nota bij het VN-verdrag. Intussen praat premier Charles Michel met de fractieleiders van de meerderheidspartijen en met de ministers-presidenten. Opvallend is dat vicepremier Didier Reynders niet expliciet herhaalde dat de regering naar Marrakech moet gaan.

De belangrijkste ministers van de federale regering zaten deze namiddag een dikke twee uur samen op zoek naar een oplossing over de VN-tekst.  “We werken verder. Zolang mensen van goede wil samenzitten, zou een oplossing moeten kunnen. Als je geen licht meer ziet aan het einde van de tunnel, moet je stoppen. We stoppen niet. Er wordt morgen verder werken”, zei vicepremier Jan Jambon (MR) na afloop. Hij blijft er wel bij dat een trip van de regering naar Marrakesh om het migratiepact te steunen, niet kan voor zijn partij.

Volgens vicepremier Alexander De Croo (Open Vld) heeft premier Michel een voorstel op tafel gelegd dat gebaseerd is op de teksten die Nederland en Denemarken hanteren om alsnog met het migratiepact in te stemmen. Morgennamiddag wordt op basis van die teksten voortgewerkt en dus kan N-VA haar eventuele bezwaren op tafel leggen. Volgens MR-vicepremier Didier Reynders is het de bedoeling dat ook staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) dan mee aan tafel schuift.

“Ik denk dat het belangrijk is dat we er alles aan doen om er met vier partijen uit te geraken. Ik stel vast dat alle vier partijen in de schoot van de kern verder willen werken aan een oplossing. Het is een goed teken dat verder wordt genegotieerd”, stelde CD&V-vicepremier Kris Peeters. “De regering is nog niet aan het vallen”.

Rol voor parlement

Volgens Reynders wordt nu bekeken hoe het parlement kan worden betrokken bij de werkzaamheden. De premier zal alvast aan tafel zitten met de fractieleiders van de meerderheidspartijen. Morgen gaat de Kamer voort met het werk rond de resoluties van Ecolo-Groen en cdH-DéFI waarin de regering wordt opgeroepen het pact zonder reserves goed te keuren. ‘s Morgens komen experten langs om hun licht over de impact van de tekst laten schijnen. Na de middag volgt dan de bespreking en stemming, waarbij het de bedoeling is donderdag al in plenaire Kamer over de resoluties te debatteren.

Ook is het de bedoeling dat de eerste ministers de regeringsleiders uit de deelentiteiten ziet. Delen van het migratiepact hebben immers betrekking op de regio’s. Opvallend is dat vicepremier Reynders niet expliciet herhaalde dat de regering naar Marrakesh moet gaan. “Het is te vroeg. We zoeken nu naar een oplossing”, zei Reynders. 

N-VA heeft de voorbije dagen en weken van anderen het verwijt gekregen dat ze op de valreep het geweer van schouder heeft veranderd over het pact. De Wever ontkent dat zijn partij de voorbije jaren nooit kritische signalen over het pact heeft uitgestuurd. “Wat men ons wel kan verwijten is dat we te laat heel duidelijk hebben gezegd dat dit voor ons niet kon. Maar dat kan je veel landen in Europa en de wereld verwijten die er nu uit stappen. Beter ten halve gekeerd, dan helemaal verdwaald”, dixit De Wever.

Het VN-migratiepact is en blijft onverteerbaar voor zijn partij. “We zien dit pact niet zitten en zullen het niet goedkeuren”, aldus De Wever. “Een regering die naar Marrakech gaat, is een regering die wij niet steunen. Laat dat duidelijk zijn.”

Het grote risico volgens De Wever is dat het pact “illegale inwijking faciliteert”. “Wij steunen het Europese migratiebeleid al lang niet meer. Europa heeft gezegd dat men die illegale migratie wilde stoppen met ‘disembarkation platforms’, maar we horen daar niets meer van. Daar nog eens een pact bovenop leggen dat die illegale inwijking faciliteert, dat is er teveel aan.”

Het pact dreigt volgens De Wever de illegale migratie naar West-Europa te versterken, zeker omdat een hele reeks andere landen het pact intussen verwerpen. “Het wordt op den duur een pact van landen die enkel migranten sturen met maar enkele landen die die ontvangen. Als het dan gaat om illegale inwijking is enkel West-Europa zo naïef van massaal inwijking te blijven toestaan.”

Gezichtsverlies

Als de Belgische regering volgende week effectief afwezig blijft van Marrakech, is dat wel gezichtsverlies voor premier Charles Michel. De premier zei namelijk in september voor de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties dat België achter het pact staat.

BELGA

De Wever heeft daar wel begrip voor en zegt dat het “niet de bedoeling de premier in zijn hemd te zetten”. De N-VA-voorzitter verwijst naar andere gevallen waarbij één van de vier partijen wilde terugkomen op genomen beslissingen. Denk bijvoorbeeld aan het dossier van de woonstbetredingen, waar MR op de rem is gaan staan. “Daar is toen rekening mee gehouden”, aldus De Wever.

De N-VA-voorzitter denkt dat er nog een “smal pad” is om uit de impasse te geraken. Maar daarvoor moet de regering samenkomen. “De regering heeft over dit dossier nog niet ernstig vergaderd, hoogstens een kwartier in de marge”, dixit De Wever. N-VA is bereid mogelijke oplossingen op tafel te leggen. Over de inhoud van die voorstellen wil De Wever niets kwijt. 

“Pact zelf is problematisch”

Ook vicepremier Jan Jambon reageerde na afloop van het N-VA-partijbureau. “Het pact zélf is problematisch voor ons. In de regering is het zo dat als je aan besluitvorming doet je met vier moet zijn. Ik stel vast dat we niet met vier zijn om naar Marrakech te gaan”, zegt hij aan VTM NIEUWS. “Ik kan honderd dossier opnoemen waarvan drie van de vier partijen akkoord zijn en die er toch niet door geraken. Zo gaat dat in een regering, maar we zijn aan het zoeken naar oplossingen omdat we de regering niet willen laten vallen”, benadrukt Jambon.

Voorstel

Afgelopen weekend raakte bekend dat premier Charles Michel -na overleg met zijn Europese collega’s- een voorstel op tafel zal leggen om uit de impasse te geraken. “We werken binnen de regering. Het is een moeilijk onderwerp, ik heb dat uitgelegd in het parlement. Ik heb ook uitgelegd hoe het proces op internationaal vlak en op Belgisch vlak is verlopen. We gaan de komende dagen en uren voortwerken binnen de regering”, stelde de eerste minister. 

“Er vinden morgen overigens hoorzittingen plaats in het parlement, wat het voor sommigen zeker mogelijk zou moeten maken om een mening te vormen over de inhoud van het pact”, aldus premier Michel. Het is nu wachten of de premier nog een voorstel uit zijn hoed kan toveren waar de Vlaams-nationalisten mee kunnen leven.

“De premier zal tijd willen kopen. Misschien komt het kernkabinet morgen opnieuw samen. Als de premier vaststelt dat het niet meer te lijmen valt, dan zal hij misschien naar de koning gaan om zijn ontslag in te dienen. De koning kan dan proberen om de rust te bewaren door bijvoorbeeld met de partijen te praten of hij kan ook het ontslag van de regering aanvaarden. Dat betekent dan wellicht nieuwe verkiezingen”, dat zei VTM NIEUWS-journalist Dirk Van den Bogaert deze namiddag. 

Vertrouwen

Open Vld blijft het vertrouwen in premier Charles Michel behouden dat hij een oplossing vindt voor het dossier van het VN-migratiepact. Er zijn nog teveel sociaal-economische uitdagingen om de regering nu te laten vallen, verklaarde partijvoorzitster Gwendolyn Rutten na afloop van het partijbestuur.

BELGA

De discussie moet in de schoot van de regering gevoerd worden, niet van partijbestuur naar partijbestuur, aldus Rutten. “We moeten eerst aan tafel gaan zitten, naar elkaar luisteren en kijken wat belangrijk is voor elk van de partners”, zei de Open Vld-voorzitster. “Dit is geen eenzijdige beslissing van een partijbestuur”, reageerde ze op de verklaringen van haar N-VA-collega Bart De Wever dat de N-VA een regering, die naar Marrakech gaat, niet steunt.

Voor haar moet ons land zich blijven inschrijven in een internationale context. “Migratie kent ook problemen, zoals de illegalen, en die kunnen enkel in internationaal verband opgelost worden”, vervolgde ze.
269 reacties

Alle reacties worden voor publicatie gelezen -en goed- of afgekeurd- door het moderatie-team van HLN. Elke reactie moet voldoen aan deze gedragsregels.
Je naam en voornaam verschijnen bij je reactie.


 • lieven tanghe

  zeker niet tekenen .Als buitenlanders naar hier komen zoals japanezen of Chinezen om hun centen te verteren ,zijn ze uiteraard welkom net zoals wij welkom zijn in het buitenland om onze centen te veteren .Mensen die naar hier komen enkel om te profiteren hebben hier niets verloren !

 • Etienne Bogaert

  Hebben de verkozen partijen hun kiezers al eens geraadpleegd ? Ik dacht het niet.

 • jeroen sneyers

  Ik geef alle partijen de schuld die een regering willen laten vallen omdat ze absoluut een naar eigen zeggen niet bindend akkoord willen ondertekenen

 • Jef Heffens

  Dat is zeker een geldig reden om de regering te laten vallen. Ze brengen de toekomst van gans Europa in het gedrang met dat te tekenen.

 • Tim Verhulst

  Trek die stekker er morgen uit. Wie heeft dit monsterverdrag uitgevonden? Alsof er geen Europeaan enige inbreng had. Dit is zo hard tegen onze belangen dat een compromis al een vreselijk resultaat geeft.