Regering selecteert drie kandidaten voor dagelijkse bedeling kranten

BELGA
De federale regering heeft vrijdag drie kandidaten voor het krantencontract geselecteerd, op voorstel van vicepremier Kris Peeters (CD&V). Het gaat om bpost, persdistributeur AMP en de Belgische Distributiedienst, die nog onder de vorige regering hun kandidatuur hadden ingediend. De drie worden uitgenodigd om binnen de 90 kalenderdagen een offerte in te dienen, op basis van een lastenboek dat ze zullen ontvangen.

Het huidige krantencontract is tot 1 januari 2016 toegewezen aan bpost. Het bedrijf ontvangt jaarlijks 270 miljoen euro om elke dag voor 7.30 uur in alle uithoeken van het land kranten en tijdschriften te verdelen. Maar het is niet zeker dat bpost dat ook in de toekomst zal mogen doen, Europa eiste immers een openbare aanbesteding. De procedure werd reeds opgestart onder de vorige regering, maar die raakte er om ideologische redenen niet uit.

De procedure bleef al die tijd geblokkeerd, ook de deadline van 31 december 2014 -een jaar voor het ingaan van het nieuwe contract- werd niet gehaald. Nu wordt de procedure dus nieuw leven ingeblazen.

Offerte

De kandidaten worden uitgenodigd om binnen maximaal 90 kalenderdagen een offerte in te dienen, op basis van het bestek dat hen zal worden toegestuurd. "Daarin staan naast de technische specificaties, ook de criteria voor de gunning van de concessie. De offertes zullen door de stuurgroep op hun regelmatigheid, hun financiële onderbouw, prijs en kwaliteit onderzocht en beoordeeld worden", staat er in een persbericht van Peeters. De gunningsbeslissing volgt "in de loop van de komende maanden".

Wanneer het nieuwe contract precies ingaat, is niet duidelijk. Eerder raakte al bekend dat er hierover gesprekken lopen met Europa, omdat de voorwaarde van één jaar voorbereiding niet meer kon worden voldaan. Het nieuwe krantencontract geldt voor een periode van vijf jaar.

Als bpost het contract niet binnenhaalt, dreigt het verlies van 3.000 banen, zo luidden de vakbonden eerder al de alarmbel.