Regering past controle op ziekteverzuim bij federale ambtenaren aan

BELGA
De regering heeft een wijziging in de controle van het ziekteverzuim bij de federale ambtenaren goedgekeurd. Voortaan zullen meer controles gebeuren op basis van de aanvraag van de werkgever. De aanpassing moet de administratie als werkgever sensibiliseren en ervoor zorgen dat de beschikbare middelen voor de controles doelgerichter worden ingezet.

Bij de staking van de Waalse en Brusselse cipiers werden hier en daar cijfers naar voren geschoven over het ziekteverzuim binnen het korps. In regeringskringen valt te horen dat deze beslissing los staat van die actie en dat het dossier al langer werd voorbereid. Het lijkt er evenwel op dat de bijsturing het leidinggevend kader kan helpen ziekteverzuim beter te beheren.

De aanpassing zorgt er immers voor dat in de toekomst 30 procent in plaats van 10 procent van de controleopdrachten zullen gebeuren op basis van de aanvraag van de werkgever. Daarnaast zal 50 procent (in plaats van 60 procent) gebeuren op basis van de afwezigheidshistoriek en 20 procent (in plaats van 30 procent) op basis van willekeurige aanduidingen. Tijdens een periode van epidemieën zullen afwezigheden die niet langer dan vijf werkdagen duren niet langer worden gecontroleerd.

Voor de bevoegde ministers van Ambtenarenzaken Steven Vandeput (N-VA) en van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) komt de aanpassing neer op een signaal dat een geïntegreerde aanpak rond ziekteverzuim een prioriteit moet zijn. Daarbij hoort ook de nodige aandacht voor preventie rond burn-out en stress, het aanbieden van een goede balans tussen werk en privé en een duurzame reïntegratie van langdurig zieken.