Regering moet IS-kinderen halen of vanaf vandaag 50.000 euro per dag betalen

Jessie Van Eetvelde (40) met haar twee zoontjes.
Sebastian Backhaus Jessie Van Eetvelde (40) met haar twee zoontjes.
50.000 euro per dag. Zoveel moet België betalen aan de kinderen van enkele Belgische IS-leden als het niets doet om de kinderen uit de kampen in Syrië naar hier te halen. De kortgedingrechter gaf België zes weken en die zijn nu voorbij.

De termijn waarbinnen ons land aan tien kinderen de nodige documenten en bijstand moest leveren om hen "in staat te stellen om onder begeleiding naar België te reizen", is verstreken. Mohamed Ozdemir en Abderrahim Lahlali, de advocaten van de families, zeggen vandaag in 'De Morgen' dat hun cliënten nog niet werden geholpen en stellen de staat in gebreke. Ze vragen dat de staat de opgelegde dwangsommen vrijwillig zou betalen, zodat ze op een geblokkeerde rekening kunnen gezet worden, op naam van de kinderen.


Het gaat om de kinderen van Nadia Baghouri, Jessie Van Eetvelde en Sabah Hammani en Syriëstrijder Adel Mezroui. De vrouwen en kinderen verblijven in vluchtelingenkamp Al-Hol, buiten de bufferzone die de Turken bezetten in Syrië. Mezroui zit in de Koerdische gevangenis in Al-Hasakah, zonder medische bijstand.

Dwangsom

Juridisch gezien moet ons land nu 50.000 euro dwangsom per dag betalen aan de kinderen wanneer ze niet genoeg actie onderneemt: 5.000 euro per kind per dag vertraging, op een geblokkeerde rekening waar men pas op 21-jarige leeftijd aankan. "België stelt alles in het werk om de reisdocumenten te kunnen bezorgen", zegt de woordvoerder van premier Sophie Wilmès (MR). "Alle diplomatieke contacten worden geactiveerd om missies te organiseren in het belang van de kinderen." 


Concrete plannen voor een missie naar Al-Hol lijken er nog niet. Feit blijft dat de bewakers van Al-Hol én de moeders zelf de kinderen niet zonder hun moeders willen laten gaan. "Maar wat is moeilijker om uit te leggen aan de bevolking: dat de moeders meekomen of dat we tienduizenden euro's betalen aan de families van die moeders?", aldus een regeringsbron. (lees hieronder verder)

Meester Abderrahim Lahlali.
Stefaan Temmerman Meester Abderrahim Lahlali.

“Het enige dat de overheid gedaan heeft, is recente foto’s van de kinderen opvragen, die we ook gegeven hebben”, zegt meester Lahlali. “We hebben herhaaldelijk gevraagd wat de stand van zaken is, maar nooit antwoord gekregen. Van de vertegenwoordiger van de Koerdische autoriteiten in België horen we dat de Belgische regering met hen nog geen contact heeft opgenomen. Zij worden dus ook niet betrokken bij enige overbrenging, wat ons nochtans noodzakelijk lijkt.”

Winter

Volgens de advocaten kan de Belgische regering er zich niet toe beperken de kinderen alleen documenten te bezorgen. “De rechtbank heeft duidelijk gezegd dat de regering ervoor moet zorgen dat de kinderen onder begeleiding naar België gebracht kunnen worden. Maar de regering voert de beschikking blijkbaar niet uit of communiceert er alleszins niet over. Intussen wordt de situatie in Syrië onhoudbaar, nu de winter voor de deur staat.”

Als er niet vrijwillig betaald wordt, willen de advocaten na een tiental dagen de toestand evalueren en desnoods overgaan tot een gedwongen uitvoering via een bewarend beslag.