Regering bespaart 400 miljoen op pensioenen ambtenaren

De regering-Michel heeft bij de onderhandelingen over de begroting en de taxshift afgesproken om tegen het einde van de regeerperiode 400 miljoen euro te besparen op de ambtenarenpensioenen. Dat blijkt uit de begrotingsnotificaties, die De Tijd en L'Echo konden inkijken. Volgens minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine (MR) is er "nog geen definitieve beslissing genomen".

Het is de bedoeling definitief komaf te maken met de regeling waardoor gewerkte jaren van veel ambtenaren zwaarder doorwegen dan de gewerkte jaren van werknemers. Daardoor moesten ambtenaren nu minder dan 45 jaar werken om recht te hebben op een volledig pensioen.

Ook tellen studiejaren van ambtenaren op termijn niet meer mee voor het berekenen van het pensioenbedrag. Ambtenaren die hun studiejaren wel in rekening willen brengen, zullen net zoals werknemers en zelfstandigen moeten betalen. Eerder besliste de regering al dat ambtenaren hun studiejaren op termijn niet meer kunnen meetellen om vervroegd met pensioen te gaan.

Minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine (MR) bevestigt de besparingsplannen, maar hij benadrukt dat er nog onderhandelingen volgen met de sociale partners. Hij stelt dat er nog geen "definitieve beslissing" is genomen over de in totaal 700 miljoen euro die in het begrotingsakkoord werd ingeschreven als "andere maatregelen in de sociale zekerheid". Ook de verdeling van de 700 miljoen euro is volgens Bacquelaine "nog niet vastgelegd". 

Wat de pensioenen betreft, wijst de MR-minister erop dat er nog sociaal overleg voorzien is. In ieder geval is het volgens hem "verkeerd te stellen dat de diplomabonificatie bij de berekening van het ambtenarenpensioen zal worden afgeschaft". In het regeerakkoord is voorzien dat het Nationaal Pensioencomité zich buigt over de harmonisering van de stelsels. 

Wat het systeem van de preferentiële tantièmes betreft, benadrukt Bacquelaine ook dat de afschaffing van dat systeem pas in werking kan treden "na de inaanmerkingneming van de zwaarte van het werk bij de bepaling van voordeliger modaliteiten inzake loopbaanvoorwaarde en de berekening van het pensioen". 

ACOD stelt intussen als eerste vakbond "reacties op het gepaste moment" in het vooruitzicht.