Regering behandelt koopkracht pas in de zomer

UNKNOWN

Toekomstig eerste minister Yves Leterme en de vijf voorzitters van de meerderheidspartijen gaan geen gedetailleerd akkoord afsluiten over de belastingverlaging en de verhoging van de sociale uitkeringen. De concrete invulling van de koopkrachtmaatregelen zal pas tijdens de zomer gebeuren, is vanavond uit verschillende bronnen vernomen.

Geen tijd
Aangezien er niet veel tijd meer overblijft, zoeken de voorzitters op dit moment naar een meer algemene formulering die de vijf partijen tevreden kan stellen. Het zou echter geen nietszeggende passage worden, maar concrete cijfers en percentages over een belastingverlaging en verhoging van de uitkeringen komen niet in de tekst, luidt het. Die discussie wordt doorgeschoven naar de zomer, wanneer de regering een begrotingscontrole uitvoert en wellicht een meerjarenbegroting op papier zet.

Andere knelpunten
Ondertussen buigen werkgroepen zich over de overblijvende knelpunten in de luiken justitie en asiel en migratie. Wanneer de discussie over koopkracht is uitgeklaard, komen de resultaten van dit studiewerk op tafel. De onderhandelaars zouden eerder al een reeks sociaal-economische principeakkoorden hebben afgesloten. (belga/sam)