Recordaantal klachten bij Raad voor Journalistiek

BELGA
Bij de Raad voor de Journalistiek zijn vorig jaar 75 klachten ingediend. Dat is het hoogste aantal sinds de oprichting van de raad in 2002 en 27 klachten meer dan in 2010.

Voorts deed de raad 23 uitspraken en formuleerde hij drie adviezen. "Ook hier is er sprake van een gevoelige toename", zo staat in het jaarverslag 2011 dat vandaag is verspreid.
 
De journalistieke code die in oktober 2010 werd bekendgemaakt, "heeft zijn effect niet gemist", zegt Flip Voets, ombudsman en secretaris-generaal van de Raad voor de Journalistiek.
 
Mensen vinden veel gemakkelijker de weg naar de raad nu de regels van de goede journalistiek in een korte basistekst zijn opgesomd en toegelicht.
 
De overgrote meerderheid van de klachten is nog altijd afkomstig van particulieren. Net zoals vorige jaren houdt zowat de helft van de klachten verband met onzorgvuldige berichtgeving (fouten, gebrek aan wederwoord, ...). In 2011 zijn alle media en journalisten die daartoe werden uitgenodigd, ingegaan op de vraag van de raad uitleg te geven wanneer tegen hen een klacht was ingediend. Elf keer werd een klacht gegrond of gedeeltelijk gegrond bevonden.

Sms-affaire Leterme
Verscheidene beslissingen van de raad konden op veel mediabelangstelling rekenen, zoals de uitspraak over de publicatie van sms-berichten van gewezen premier Yves Leterme. Meerdere uitspraken waren voor de raad aanleiding om beroepsregels te verfijnen, onder meer in verband met de vereiste van wederhoor en het respect voor de privacy van slachtoffers.