Rechter geeft spoorvakbonden gelijk

PHOTO_NEWS
Spoorinfrastructuurbeheerder Infrabel heeft naar aanleiding van de staking op 24 september bij NMBS Logistics voor de rechtbank geprobeerd een bezetting van de sporen te verhinderen. De Antwerpse rechtbank van eerste aanleg heeft het verzoek afgewezen, zo meldt L'Echo.

Infrabel vroeg de rechtbank om de stakers te verbieden het spoor te bezetten en zich binnen een straal van 10 kilometer te begeven van een spoorknooppunt, en dit onder dreiging van een boete van 2.000 per persoon en per overtreding. De maatregelen werden gevraagd voor een periode van tien dagen.

De rechter oordeelde de vraag ontvankelijk, maar niet gegrond. Infrabel moet de procedurekosten betalen. De bonden gaan de uitspraak aangrijpen om pogingen van de maatschappij om stakingen te breken of hun impact te beperken af te wenden.

Infrabel bevestigt de uitspraak maar voegt eraan toe dat het al 26 keer naar de rechter gestapt is in dergelijke zaken en al 25 keer gelijk gekregen heeft. "Bovendien werd de verordening in de zaak van 24 september pas enkele uren voor de staking uitgesproken. Te laat om in beroep te gaan", aldus Infrabel.