Rechtbank boos op Child Focus: "Blijkbaar gewoonte geworden om zich op basis van foutieve info te profileren op kap van Justitie"

Eerdere cOmmunicatie: "Child Focus brengt pedofiele postbode opnieuw voor rechter"

Child Focus heeft een veroordeelde Mechelse postbode opnieuw voor de rechter gedaagd, schrijven de kranten van Mediahuis vandaag. Volgens de Mechelse rechtbank is daar niets van aan. "Er kwam bijkomend onderzoek op vraag van het parket en niet op vraag van Child Focus."

De man kreeg vorig jaar 17 jaar gevangenisstraf omdat hij zijn zoontje (11) aan een Duitse pedofiel had uitgeleend. Hij heeft de beelden van het seksueel misbruik ook via het internet verspreid, maar dat aspect werd volgens Child Focus onvoldoende onderzocht.

"Dat is een gemiste kans om een breder pedofilienetwerk op te sporen. Ondertussen gaan de beelden met het zoontje van de veroordeelde wel de wereld rond", zei Heidi De Pauw van Child Focus. De organisatie, die strijdt tegen seksuele uitbuiting van kinderen, heeft daarom een nieuwe klacht met burgerlijkepartijstelling tegen de man ingediend. Door hem opnieuw voor de rechter te brengen, hoopt Child Focus een krachtig signaal te geven.

"Het gaat hier niet om het niet-functioneren van het gerecht"

Bij de Mechelse rechtbank wordt ontsteld gereageerd op deze berichten in de kranten van Mediahuis dat Child Focus ervoor gezorgd heeft dat een man die zijn zoon had uitgeleend aan een Duitse pedofiel ook voor bezit en verspreiding van kinderporno voor de rechtbank moet verschijnen

"Het is blijkbaar de gewoonte geworden om zich op basis van foutieve, ongenuanceerde informatie te profileren op kap van Justitie", zegt persrechter Theo Byl. "Het dossier dat morgen voor behandeling voorligt in de correctionele rechtbank, werd opgestart door het parket en niet op vraag van Child Focus. Zij hebben zich als burgerlijke partij aangesloten. Het onderzoek is gevoerd door een Mechelse onderzoeksrechter die in Europa beschouwd wordt als een specialist inzake cybercriminaliteit. Maar wanneer men cybercriminaliteit onderzoekt, botst men helaas op beperkingen. Het gaat hier dus niet om het niet-functioneren van het gerecht maar om een beperking in onderzoeksmethoden."

Advocaat Child Focus reageert

Volgens de advocaat van Child Focus is er enige nuance nodig en kon vermeden worden dat een afzonderlijk gerechtelijk dossier moest worden opgestart. "Wij hebben bij de verwijzing van de eerste zaak vastgesteld dat er geen onderzoek is verricht naar kinderporno en het netwerk dat daarrond bestaat en hebben aan het parket via mail laten weten dat we een nieuwe klacht zouden indienen", besluit meester Laurens Van Puyenbroeck.

Het is volgens hem duidelijk dat het openbaar ministerie in het eerste dossier een steek heeft laten vallen door niet meer onderzoek te verrichten naar de netwerken die achter elk verhaal van kinderporno schuilgaan. "Of het nu op basis is van die mail of op initiatief van het parket maakt weinig verschil, maar in elk dossier met ernstige seksuele feiten op minderjarigen moet dieper gegraven worden naar die kinderpornonetwerken", besluit Van Puyenbroeck.

Morgen

Het dossier dat morgen voorligt, bevat enkel nog de feiten van bezit en verspreiding van kinderporno via informatiesystemen. Voor de verkrachting van zijn eigen zoontje en hem uitlenen voor verkrachting aan de Duitse pedofiel die de vader via darknet had ontmoet, kreeg de man in eerste aanleg 17 jaar cel. Ook in beroep werd die straf behouden, maar werd de man bijkomend gedurende 10 jaar terbeschikking gesteld van de strafuitvoeringsrechtbank.

Het is niet duidelijk of de zaak morgen effectief behandeld wordt. Wellicht vragen de advocaten om conclusietermijnen en wordt het dossier op een later tijdstip behandeld