Rechtbank beveelt zigeuners te vertrekken maar ze mogen (nog even) blijven in Dour

UNKNOWN

De uitspraak vandaag van de kortgedingrechter verplicht de groep zigeuners, die sinds dinsdag in de Henegouwse gemeente Dour verblijven, om dit terrein te verlaten. De gemeente heeft inmiddels een akkoord met de groep 'Vie et Lumière' bereikt en zal de uitspraak niet toepassen.

Voordeel eigenaar

"De uitspraak in kort geding is vandaag gevallen in het voordeel van de eigenaar en de huurder van de terreinen waarop de leden van "Vie et Lumière" zich hebben geïnstalleerd", aldus Carlo Di Antonio, de burgemeester van Dour.  "De tekst van de uitspraak vraagt hen om binnen de zes uren te vertrekken. De uitspraak baseert zich op het eigendomsrecht dat onafwendbaar is. Toch zullen wij geen gebruik maken van deze uitspraak gezien het akkoord dat gisteren is bereikt tussen de verschillende partijen.

De gemeentelijke toelating om op ons grondgebied te verblijven, blijft dus toegekend aan de groep 'Vie et Lumière' tot woensdag 4 augustus 2010 om 15.00 uur", preciseerde burgemeester Di Antonio. (belga/ep)