Reacties vakbonden

De christelijke vakbond ACV velt een gemengd oordeel over het bereikte regeerakoord, maar stelt toch vast dat "er is opgeschoven in de sociale richting", aldus voorzitter Luc Cortebeeck.

Cortebeeck haalde vorige week nog scherp uit naar de onderhandelaars. Hij zag te veel 'blauwe' accenten in wat naar buiten lekte. Dinsdag stelde hij echter vast dat er meer is opgeschoven in de sociale richting en dat er meer evenwicht is in het sociaal-economische luik. "De druk die we hebben gezet, heeft blijkbaar toch effect gehad".

13de maand kinderbijslag
Hij wijst op de maatregelen rond koopkracht en werkgelegenheid en de terughoudendheid als het over flexibiliteit gaat. Lastenverlagingen voor de werkgevers zijn gebonden aan het sociaal overleg, stelt hij ook vast. Het ACV ziet ook verhogingen van de pensioenen en de kinderbijslag. Bijzonder positief is de 13de maand kinderbijslag.

Negatief is wat er in zit voor invaliden en langdurig zieken. "Problematisch", aldus Cortebeeck, is de grotere degressiviteit in de werkloosheid voor langdurig werklozen. "Daar komt men fors onder de Europese armoedegrens uit", stelt Cortebeeck vast.

Weggegooid geld
Wat het fiscaal luik betreft, is er tevredenheid rond de maatregelen voor de lage en middeninkomens. Het is echter niet duidelijk of dit ook voor de hoge inkomens geldt. "Zoja, is het weggegooid geld", aldus Cortebeeck.

De christelijke vakbond vindt voorts de onzekerheid over de financiering van het geheel "problematisch". De vakbond stelt vast dat er weinig instaat over de notionele intrestaftrek of een versterking van de fiscale administratie.

"Het is alvast positiever dan oranje-blauw. Er is opgeschoven in de sociale richting en ook het sociaal overleg heeft zijn plaats. We juichen niet, we zijn ook niet supertevreden. Het is iets tussen de twee", concludeert de ACV-voorman.

ACLVB
De voorstellen om de koopkracht van lage en gemiddelde inkomens te verhogen zijn een eerste stap in de goede richting, maar ze moeten snel concreet worden. Zo reageert de liberale vakbond ACLVB op het regeerakkoord.

"De koopkrachtnoden moeten nu worden opgelost, niet over zes maanden of over een jaar", stelt de ACLVB, die zich enigszins "opgelucht" noemt dat er een regeerakkoord is. "Op zich is het positief dat iedereen kan rekenen op een echte stabiele regering, zowel in het dagelijkse leven als voor projecten op lange termijn."

De vakbond zegt vast te stellen dat de regering een belangrijke rol toebedeelt aan de sociale partners bij de thema's die nog onderhandeld moeten worden. "Dit betekent een herbevestiging van de prominente rol van het sociaal overleg in het socio-economisch leven in België."

ABVV ziet geen antwoord op koopkrachtproblemen
De socialistische vakbond ABVV is gerustgesteld dat er eindelijk een regeringsakkoord is en ziet wel wat vooruitgang tegenover oranje-blauw, maar ziet geen antwoord op de koopkrachtproblemen van de werknemers. Er staan nieuwe gevaarlijke maatregelen in en door voorbij te gaan aan de uitdaging van de vergrijzing geeft het een gevaarlijk signaal naar de toekomst, luidt het ABVV-oordeel over het akkoord.

"Een virtueel akkoord inzake koopkracht", zo noemt het ABVV het. Over een verbetering van de koopkracht op korte termijn is niet concreets beslist. En er wordt geraakt aan het verzekeringsprincipe door een degressief mechanisme in de werkloosheid in te voeren. Eisen over een verlaging van de btw voor gas en elektriciteit bleven onbeantwoord, stelt het ABVV vast.

Liberale stempel
De vakbond ziet ook een liberale stempel op het akkoord. Er is de verlenging van de notionele intrestaftek, nieuwe lastenverlagingen voor ploegenarbeid en nachtwerk, tijdsparen, het aanmoedigen van overuren en uitzendwerk in de openbare diensten. En de voorziene belastinghervorming is niet toegespitst op de lage en middelgrote lonen, luidt het bij de vakbond.

Het ABVV stelt ook vast dat er niets voorzien is voor de vergrijzing. Er staat niks in de tekst over de financiering van het zilverfonds.
Ten slotte blijft de vakbond ongerust over de politieke bedoelingen van het tweede pakket maatregelen in het kader van de staatshervorming. (belga/sps/eb)

ACV-voorzitter Luc Cortebeeck.
UNKNOWN ACV-voorzitter Luc Cortebeeck.