Ravet: "Ik heb helemaal niets te maken met deze zaak"

BELGA
Op het assisenproces van Migüel Ravet (24) kwamen vanmiddag de advocaten van de verdediging als laatsten aan het woord. Er werd gewezen op meerdere leemtes in het onderzoek. Daarna richtte Migüel zijn laatste ontkennende woorden tot de volksjury. "Ik heb helemaal niets te maken met deze zaak. Ik heb niet gehoord van mijn vader dat hij zou gehoord hebben dat ik thuis vertrokken ben. Ik begrijp niet van waar dit komt. Verder werd er op mijn schoenen geen DNA van het slachtoffer aangetroffen", besloot Ravet.

"Ik ga zeker niet zeggen dat onze cliënt een makkelijk persoon is", opende de verdediging. "Hij heeft problemen tot en met en wil ze niet onder ogen zien. Dat is vooral erg voor zijn familie en hemzelf. Hij ontkent tot zelfs de kleinste prullen. Ik heb zelf nooit antwoord gekregen op vragen, bijvoorbeeld waar hij de juwelen van het slachtoffer haalde. Dat maakt het ook voor mij moeilijk. Verder pik ik het niet dat de procureur-generaal de ouders van Miguël aanvalt, ook zij zijn slachtoffers in deze zaak en zaten hier in de zittingszaal als een hoopje ellende", opent advocaat Nico Matthijs, die Ravet verdedigt.

"Uit niets blijkt dat mijn cliënt op 28 augustus 2012 al eens had ingebroken bij het slachtoffer. Dat wordt er nu bijgehaald en dat hebben ze hem nooit gevraagd. De overbuur zag een magere man, maar zonder rugzak. Een buurtbewoonster zag iemand in de Bierbeekstraat, maar ze zei dat de man die ze kruiste zeker geen trainingsbroek droeg én wat zou Ravet gedragen hebben? Een trainingsbroek! Daar heb ik het moeilijk mee", stipte Matthijs aan.

"Ik ga niet ontkennen wat er is, er is DNA aangetroffen van Brasseur op de koevoet. Daarop werden echter nog twee DNA-profielen aangetroffen, maar is er onderzocht van wie die waren? Neen. Ik vind dat eigenlijk heel straf, ik stel me daar als advocaat vragen bij", aldus Matthijs.

"Verder werden door de onderzoeksrechter witte sportschoenen in beslag genomen, waarop geen bloed werd aangetroffen. Volgens het openbaar ministerie lag er een plas bloed naast het bed van Brasseur. Sterk dat er geen bloed werd gevonden op zijn schoenen. De koevoet werd gereinigd en zelfs daarop werd haar bloed gevonden. Ik vind dat raar. Hij weigerde eerst een urinetest en zowel de betrokken politiezones van Tienen en Lubbeek dachten van elkaar dat ze een bloedproef gingen afnemen. Dat is dus niet gebeurd, kunt u zich dat inbeelden in 2012 ? Ik vind het belangrijk om te weten wat hij die avond in zijn lijf heeft geduwd, zeker als hij als een razende zou hebben gehandeld". De moeder van Miguël verliet ondertussen snikkend de zaal.

"Ik heb ermee in mijn maag gezeten, met de mogelijkheid dat hij de enige dader was. Gezien de bloedspatpatronen werd duidelijk dat daarin twee onderbrekingen zijn. Mij lijkt het onmogelijk dat hij tijdens het plegen van zulk geweld van positie veranderde. Ik vind het jammer dat er tunnelvisie ontstond. Is het honderd procent zeker dat hij het alleen heeft gedaan en wie wat heeft gedaan? Hij is een meeloper volgens de directeur van het VTI. De puzzel is niet volledig, ik blijf op mijn honger zitten. Als u met vragen blijft zitten, dan zal uw geweten knagen. In dat geval vraag ik u neen te antwoorden op de schuldvraag", besloot Matthijs.

Jury in beraad
De volksjury werd kort na de middag in beraad gestuurd voor het oplossen van twee schuldvragen. De eerste hoofdvraag is of Ravet al dan niet (on)schuldig is aan diefstal met geweld op Marie-Henriëtte Brasseur (84) op 15 september 2012 in Korbeek-Lo (Bierbeek). De tweede bijkomende en verzwarende vraag is of Ravet Brasseur vermoordde om de diefstal te vergemakkelijken en om de straffeloosheid ervan te verzekeren.

Verwacht wordt dat de jury vandaag in de vroege vooravond de knoop zal doorhakken.