Rapporten over Vlaamse wapenhandel blijven uit: "Regering houdt informatie achter"

Tine Soens van sp.a.
BELGA Tine Soens van sp.a.
Sinds het aantreden van de nieuwe Vlaamse regering zijn de maandelijkse rapporten van de wapenhandel in Vlaanderen niet meer gepubliceerd. Vlaams parlementslid Tine Soens (sp.a) vraagt dat de rapporten dringend online gezet worden. "Wij worden geacht de Vlaamse wapenhandel op te volgen, maar hoe kunnen we dat grondig doen als we niet maandelijks een overzicht krijgen?", zegt ze.

Sinds 2005 brengt de Vlaamse regering in het kader van de transparantie maandelijks verslag uit over de wapenhandel en aanverwant materiaal. Hoewel de Vlaamse Regering daartoe niet verplicht is, publiceerde ze deze maandelijkse verslagen online.

Het laatste rapport dateert nu echter al van mei 2014, nog voor het aantreden van de huidige Vlaamse regering. Soens zegt dat ze het probleem al meermaals aankaartte bij minister-president Geert Bourgeois (N-VA). "Telkens was het antwoord dat ze er snel zouden komen. Ondertussen zijn we een jaar verder. De regering houdt informatie achter. Zeker in een gevoelig domein als wapenhandel is dat onaanvaardbaar", zegt Soens.

N-VA-parlementslid Jan Van Esbroeck relativeert de zaak. "Het halfjaarlijks rapport over de Vlaamse wapenhandel werd pas eind maart besproken. Nog niet alle gegevens waren beschikbaar. De minister-president beloofde toen de ontbrekende gegevens te bezorgen. Deze blijken er binnenkort aan te komen: het rapport is midden juni klaar en zal besproken worden in commissie".

Van Esbroeck verwijst ook naar het advies dat het Vlaams Vredesinstituut over het jongste jaarverslag uitbracht. "De Vlaamse Regering verantwoordt haar beleid uitvoeriger en op een meer toegankelijke manier dan voorheen", staat daarin te lezen.

Het wapenhandeldecreet wordt deze legislatuur geëvalueerd. N-VA stelt in dat kader voor om het Vredesinstituut een internationaal vergelijkende studie - een benchmark - voert naar hoe de wapenexportcontrole in andere Europese lidstaen gebeurt. "Deze bevindingen kunnen we meenemen in de evaluatie van het wapenhandeldecreet", zegt Van Esbroeck.'Het rapport is midden juni klaar en zal besproken worden in commissie'

N-VA-parlementslid Jan Van Esbroeck