Raamprostitutie kan weer de klok rond en 7 dagen op 7

Photo News
Het schepencollege van de Brusselse gemeente Sint-Joost-ten-Node heeft vandaag beslist om terug te grijpen naar het reglement over raamprostitutie van 2011. Het nieuwe reglement was door de Raad van State vernietigd. De gemeenteraad zou zich er eind deze maand over uitspreken.

Het vernietigde reglement verbood prostitutieactiviteiten tussen 23 en 7 uur en een verplichte sluitingsdag op zondag. De uitbating van de "ramen" werd gekoppeld aan een conformiteitscertificaat met een prijskaart van 2.500 euro.

Het schepencollege stelt dat het de bedoeling is om de adressen bij te werken waar de uitoefening van de prostitutieactiviteit is toegestaan, zoals reeds het geval was in het reglement van 2011. Dus geen conformiteitsattest meer, noch openingsuren.

Het stedenbouwkundig reglement betreffende de hygiëne van de "ramen" blijft echter van toepassing. De gemeente gaat overigens verder met haar strijd tegen mensenhandel, door haar actie te baseren op de wettelijke bepalingen die reeds werden voorzien door de Nieuwe Gemeentewet, die de sluiting van een raam toestaan in het geval van ernstige aanwijzingen van mensenhandel.

Burgemeester Emir Kir wijst erop dat er reeds heel wat middelen zijn uitgetrokken om de Noordwijk nieuw leven in te blazen. Zo werd bijna 70 miljoen euro geïnvesteerd voor de renovatie en de opbouw van woningen, de inrichting van de openbare ruimten (Rogierplein, St-Lazarusplein) en het tot stand brengen van collectieve voorzieningen (Commissariaat op het kruispunt van de Brabantstraat/Plantenstraat, Gemeentelijk kinderhuis, crèche).