Raadkamer laat Trabelsi vrij

BELGA
De raadkamer in Hasselt heeft gisteren beslist om terrorist Nizar Trabelsi voorwaardelijk vrij te laten. Het federaal parket tekende meteen beroep aan, waardoor Trabelsi voorlopig in de cel blijft. Het is nu aan de KI in Antwerpen om de knoop door te hakken. Dat beslist uiterlijk over twee weken of de veroordeelde terrorist effectief vrij mag komen, schrijven de Coreliokranten.

De VS vragen al sinds 2007 om de uitlevering van Trabelsi om hem voor de rechter te kunnen brengen als lid van een criminele organisatie die het gemunt had op het leven van Amerikaanse burgers buiten de VS.

Na zijn aanhouding in september 2001 in Ukkel werd Trabelsi in Brussel echter tot 10 jaar cel veroordeeld voor het beramen van een aanslag op de vliegbasis van Kleine Brogel. Alvorens hij voor uitlevering in aanmerking kon komen, moest Trabelsi eerst zijn straf hier uitzitten.

Dat heeft hij intussen gedaan, maar de advocaten van Trabelsi stapten in september 2009 naar het Europese Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg om de vraag tot uitlevering aan te vechten. Dat Hof schorste de uitlevering in afwachting dat het de zaak ten gronde zou behandelen. De raadkamer van Hasselt vindt nu dat Trabelsi vrij moet worden gelaten in afwachting van de uitspraak.

Advocaat vindt beslissing "gemotiveerd en moedig"
De advocaat van Nizar Trabelsi heeft de beslissing van de raadkamer  "gemotiveerd en moedig" genoemd. "De beslissing is juridisch goed gemotiveerd, omdat de voorzitster de gegrondheid van onze argumenten met zorg geanalyseerd heeft, erin meeging en er een aantal pertinente opmerkingen aan toegevoegd heeft", aldus meester Marc Nève.

"De beslissing is moedig, omdat de voorzitster, ondanks een zekere diabolisering van meneer Trabelsi die voorgesteld wordt als een gevaarlijke islamist van wie België afwil, hem onder strikte voorwaarden vrijlaat. Ze brengt op die manier in herinnering dat, in geval van voorlopige hechtenis voor een vonnis, vrijheid de regel is en opsluiting de uitzondering", stelt de raadsman.

Trabelsi blijft echter in de cel, omdat het parket beroep aantekende tegen zijn vrijlating. "We zullen later voor de kamer van inbeschuldigingstelling in Antwerpen moeten pleiten", voegt Nève eraan toe.