Raad van State vernietigt Vlaamse hervorming van rijopleiding

Photo News
De Raad van State heeft het besluit van de Vlaamse regering over de scholingsvoorwaarden voor het behalen van een rijbewijs vernietigd. Met het besluit heeft de Vlaamse regering haar bevoegdheid overschreden, zo blijkt uit een mededeling van de Raad van State.

Het besluit van de Vlaamse regering van 9 juni 2017 verplicht de kandidaat-houder van een voorlopig rijbewijs B met een begeleider om een opleiding te volgen met een begeleider die een vorming heeft genoten en een begeleidersattest heeft behaald. Daarnaast brengt het besluit de minimumduur voor het doorlopen van de rijopleiding van drie naar negen maanden. Indien deze voorwaarden niet zijn nageleefd, moeten de gemeenten de uitreiking van het (voorlopig) rijbewijs weigeren.

De Raad van State wijst erop dat de uitreiking van het (voorlopig) rijbewijs een federale bevoegdheid is. De Vlaamse regering legt de gemeenten een verplichting op die niet kan worden ingepast in de aan de gewesten toegekende bevoegdheid, zo blijkt uit de mededeling.

Vrije keuzerecht

Bovendien miskent het besluit volgens de Raad van State het vrije keuzerecht van een inwoner van het Vlaamse gewest om een rijopleiding te volgen in een rijschool van een ander gewest en om zijn examen af te leggen in een examencentrum van een ander gewest. Dat vrije keuzerecht is gewaarborgd in de bijzondere wet die de bevoegdheden van de gewesten bepaalt.

Federaal minister van Mobiliteit Francois Bellot was in september 2017 naar de Raad van State gestapt. In het arrest erkent de Raad van State dat de nietigverklaring voor de betrokken rijscholen, examencentra, begeleiders en kandidaat-bestuurders “een weerslag kan hebben die in bepaalde mate een handhaving van de gevolgen zou kunnen verantwoorden”. Dat kan echter uitsluitend op verzoek van de verwerende of tussenkomende partij worden toegestaan, maar de Vlaamse regering heeft geen verzoek in die zin geformuleerd.
17 reacties

Alle reacties zijn welkom zolang ze voldoen aan de do's en don'ts die je hier kan terugvinden: gedragsregels. Elke dag ontvangen wij duizenden reacties, het kan enkele uren duren voor jouw reactie wordt geplaatst. Wordt jouw reactie afgekeurd dan werd er geoordeeld dat deze onze gedragsregels schendt.


 • Robert DE REU

  Beste Erwin, dat de mentaliteit van de chauffeurs zo zou veranderen betwijfel ik, ikzelf heb nooit examen moeten doen ( dus ja afgehaald op het gemeentehuis veel jaren geleden ), maar toen was er al minder verkeer en waren velen gemotiveerd bij het besef wat je moest doen ( hard werken en sparen ) om een auto te kunnen kopen, als de toekomstige chauffeur zijn verstand niet bij heeft is het verloren moeite rijschool of niet.

 • Paul Boutsen

  Was toch maar één grote vorm van wettelijk geregelde geldklopperij weer eens onder het mom van "verkeersveiligheid".

 • Erwin Van Roy

  het word hoogtijd dat ze leren rijden via ouders of familie verbieden en alles via de rijschool laten gaan. dat zou een verandering brengen in de mentaliteit van de chauffeurs en het verkeer ten goede doen. Maar ja vele mensen denken dat ze top rijders zijn en leren hun zoon of dochter hun mentaliteit aan in het verkeer.

 • Peter Smets

  Kortom: wat de vlaamse regering zelf doet, verknoeit ze beter.

 • Philippe de Veaudeville

  elke dag jaagt één van de beslissingen van weyts tientallen extra vrachtwagens over gewestwegen