Raad van State schorst toekenning contract voor ECTS-lijn

In oktober werd in Wallonië de eerste ETCS-lijn in gebruik genomen.
BELGA In oktober werd in Wallonië de eerste ETCS-lijn in gebruik genomen.
Spoorinfrastructuurbeheerder Infrabel betreurt de schorsing door de Raad van State van de toekenning van het laatste contract voor de installatie van het Europese spoorveiligheidssysteem ETCS aan Siemens-Cofely Fabricom. De Raad van State heeft Infrabel geadviseerd de aanbesteding snel opnieuw te doen op basis van de laatste versie van het speciale lastenboek. Infrabel hoopt die nieuwe procedure voor de toekenning voor de zomer van 2015 af te ronden.

Het contract voor de verdere uitrusting van het Belgische spoornet met het Europese veiligheidssysteem ETCS niveau 2 werd op 14 oktober toegekend aan de tijdelijke handelsvereniging Siemens - Cofely Fabricom voor een bedrag van 510 miljoen euro. De tijdelijke handelsvereniging Alstom - VandenBergh - Engema - Stevens diende daarop een bezwaarschrift in, waarna de Raad van State besliste de toekenning van het contract te schorsen omdat "bepaalde technische karakteristieken van de aanbesteding zijn geëvolueerd tijdens het verloop van de procedure".

"De ETCS niveau 2 technologie, die deel uitmaakt van deze openbare aanbesteding, is een technologie in ontwikkeling", verdedigt Infrabel zich. "De kandidaten hebben prototypes voorgesteld die onderling te verschillend waren om een vergelijking te maken op basis van de gemeenschappelijke criteria. Daarom heeft Infrabel zijn eisen in het speciale lastenboek verfijnd."

Infrabel "betreurt deze beslissing, maar neemt akte van het feit dat de Raad van State ondanks haar arrest de globale manier bevestigt waarop Infrabel de toekenning van dit extreem moeilijke en belangrijke contract voor de progressieve verbetering van de spoorveiligheid heeft georganiseerd".

Infrabel zal het lastenboek aan de ingeschreven kandidaten bezorgen, waarbij het de beslissingen van de Raad van State te allen tijde zal respecteren.