Raad van State schorst omvorming Antwerps harmoniepark tot woonzone

PHOTO_NEWS
De Raad van State heeft gedeeltelijk de tenuitvoerlegging van het Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) Provinciehuis-Harmonie geschorst. Dat maakt het rechtscollege op haar website bekend. Met het plan wou de stad Antwerpen een deel van het Harmoniepark omvormen tot woonzone zodat een appartementsgebouw er mogelijk werd.

Tegen de plannen kwam fel protest, onder meer van het lokale districtsbestuur zelf. Buurtbewoners stapten naar de Raad van State.

"De Raad van State stelt vast dat deze herbestemming afwijkt van de richtinggevende bepalingen in de toepasselijke structuurplannen die het behoud van stadsparken, zoals het Harmoniepark, vooropstellen", stelt de Raad van State. "Op het eerste gezicht blijkt niet dat de door het decreet opgelegde voorwaarden voor een dergelijke afwijking werden nageleefd."

Antwerps schepen voor Stadsontwikkeling Rob Van de Velde (N-VA) en provinciaal gedeputeerde voor Ruimtelijke Ordening Luk Lemmens (N-VA) toonden zich in het verleden groot voorstander van de plannen om de omgeving van het Antwerpse provinciehuis aan te passen, al was daar hevig protest tegen.

Honderden buurtwoners uitten voorafgaand aan de beslissing van het Antwerpse stadsbestuur de vrees dat de herbestemming van een deel van het park een verlies aan groen en openbare ruimte zou inhouden. Er werden enkele duizenden handtekeningen verzameld tegen het GRUP. Ook het bestuur van het district Antwerpen, waar het park gelegen is, gaf een negatief advies aan de stad.

Schepen Van de Velde benadrukt vooreerst dat de schorsing door de Raad van State enkel gaat om het gedeelte voor gemeenschapsvoorzieningen en het stuk parkzone, en dat het bredere plan wel kan blijven bestaan. "En dat GRUP levert twee hectare extra groen op", stelt hij.

Volgens de schepen was er geen gebruik van de zone voorzien op korte termijn. "Wel is er bezorgdheid voor de langere termijn. Het lijkt ons beter om dat stuk terrein als woonzone te bestemmen, om er een kwalitatieve invulling en afronding van het park te geven. Een eventuele vernietiging zal volgens ons op termijn stedenbouwkundig een nadeel vormen," stelt Van de Velde. "Het koetshuis kan er niet eeuwig blijven bestaan."

Of Van de Velde niet had kunnen wachten, als er niet op korte termijn gebouwd zou worden en als er geen urgentie was? "Je creëert het best meteen duidelijkheid voor de hele zone. Anders krijg je telkens kleine bestemmingswijzigingen, en dat is voor een goede stadsontwikkeling geen goede procedure."

Maandag zal de schepen samenzitten met de juridische dienst om het verdere verloop van de procedure te bekijken.