Raad van bestuur van de VRT stelt bemiddelaar aan om aanslepend intern conflict op te lossen

Peter Claes, de nummer twee aan de Reyerslaan.
© VRT Phile Deprez Peter Claes, de nummer twee aan de Reyerslaan.
Tijdens een inderhaast ­bijeengeroepen vergadering heeft de raad van bestuur van de VRT vanmiddag beslist een bemiddelaar aan te stellen. Eerder had de voltallige directie aangestuurd op het ontslag van directeur media en productie Peter Claes. Dat gebeurt niet, omdat de raad denkt dat er nog niet voldoende pogingen tot verzoening zijn geweest.

Claes wordt gezien als de ‘nummer 2’ in de hiërarchie aan de Reyerslaan. Zo is hij onder meer verantwoordelijk voor de contracten met de productiehuizen en de schermgezichten.

De bemiddelaar die de raad nu heeft aangesproken is Fabiaan Van Vrekhem, partner bij executive management consultancy organisatie Accord Group Belgium en ook de headhunter bij aanstelling van VRT-topman Paul Lembrechts. Hij is ook de auteur van de boeken ‘De disruptieve competentie’ en ‘Disruptie@work’. Over de draagwijdte en het tijdsperspectief van de opdracht is nog niet gesproken.

“De raad van bestuur van de VRT stelt vast dat alle gedane inspanningen nog niet tot het verhoopte resultaat geleid hebben om tot een herstel te komen van het vertrouwen onder de leden van het directiecollege, zoals gevraagd werd in de beslissing van de raad van bestuur van 16/12/2019", klinkt het in een mededeling van Luc Van den Brande, voorzitter raad van bestuur.

“De raad van bestuur geeft de opdracht aan de voorzitter, in samenspraak met de gedelegeerd bestuurder, om de heer Fabiaan Van Vrekhem, managing partner Accord Group, aan te stellen als externe raadgever. Hij wordt gevraagd om in gesprek te treden met alle betrokkenen teneinde het vertrouwen onder hen te herstellen, dit alles in het belang van de VRT.”

Verder vraagt de raad aan Lembrechts en alle leden van het directiecollege “om hun verantwoordelijkheid op te nemen teneinde het goed functioneren van de VRT te waarborgen” en “zich te onthouden van elk mogelijke externe communicatie”.

Machtsstrijd

Twee weken geleden barstte aan de top van de VRT een ongeziene machtsstrijd los. Na een meningsverschil over de onderhandelingen met de Vlaamse regering en hoe die gevoerd moeten worden, vroeg CEO Paul Lembrechts aan de raad van bestuur om Peter Claes, de directeur media en productie, te ontslaan. De raad weigerde op die vraag in te gaan.

In een brief spraken de vier leden van het directiecomité hun steun uit aan Lembrechts. Daarin beschuldigen ze Claes van oncollegiaal en deloyaal gedrag en vragen net als hun CEO om zijn ontslag. Ook de vakbonden kozen de kant van de CEO. De schermgezichten en productiehuizen gingen dan weer achter Claes staan.
Reacties

Alle reacties zijn welkom zolang ze voldoen aan de do's en don'ts die je hier kan terugvinden: gedragsregels. Elke dag ontvangen wij duizenden reacties, het kan enkele uren duren voor jouw reactie wordt geplaatst. Wordt jouw reactie afgekeurd dan werd er geoordeeld dat deze onze gedragsregels schendt.