Quads verboden in Brussels gewest ... behalve in Ukkel

De stad Antwerpen voerde in 2009 al een quadverbod in.
HLN De stad Antwerpen voerde in 2009 al een quadverbod in.
Quads zijn voortaan verboden in de straten van het Brussels gewest, behalve in de gemeente Ukkel. Die gemeente loopt nu het risico om meer quadliefhebbers aan te trekken, waarschuwde minister van Mobiliteit Pascal Smet vandaag in de commissie Infrastructuur van het Brussels Parlement.

Het quad-verbod werd sinds 2011 herhaaldelijk aangekondigd, maar geldt nu voor de gemeenten die hun politiereglement in die zin aanpassen. Op Ukkel na hebben alle gemeenten dit intussen gedaan, zei Smet in antwoord op een vraag van Hervé Doyen (cdH).

Intussen zijn aan de buitengrenzen van het Brussels gewest verkeersborden geplaatst die het verbod op het gebruik van quads op de openbare weg aankondigen. Enkel op de gewestgrens van de gemeente Ukkel staan geen borden. Wel zijn er verbodsborden geplaatst aan de grens van Ukkel met haar Brusselse buurgemeenten.

Pascal Smet erkende dat een dergelijk verbod idealiter over het hele grondgebied van het Brusselse gewest zou gelden.

Brussels minister van Mobiliteit Pascal Smet (sp.a).
BELGA Brussels minister van Mobiliteit Pascal Smet (sp.a).