PVDA enige partij die stemming wil over kandidatuur Reynders als eurocommissaris

Didier Reynders.
Photo News Didier Reynders.
Vandaag verdedigde premier Charles Michel in de Kamercommissie Buitenlandse Betrekkingen de procedure die gevolgd werd bij de voordracht van Didier Reynders als Eurocommissaris. Indien België niet tijdig een kandidaat Europees commissaris zou bijdragen, zou dat leiden tot imagoschade voor België en dreigden er problemen met de legitimiteit van de Europese Commissie omdat die niet rechtsgeldig zou samengesteld zijn, klonk het. De PVDA was de enige partij die een stemming vroeg over de voordracht door de regering in lopende zaken. 

Fractieleider Raoul Hedebouw drong erop aan de agenda van de commissie aan te passen zodat er kon gestemd worden over de voordracht van Didier Reynders, maar de andere fracties reageerden niet, op cdH na. “Indien u een goed democraat bent, weet u dat het niet het Belgisch maar het Europees Parlement is dat de Europese commissarissen aanduidt”, stelde Georges Dallemagne. Commissievoorzitster Els Van Hoof (CD&V) wees erop dat de vraag van PVDA’er Raoul Hedebouw zonder voorwerp was omdat de commissie vandaag niet kan stemmen over een eventuele motie over de voordracht.

Premier Charles Michel herhaalde dat de regering de procedure heeft gevolgd die sinds dertig jaar toegepast wordt. Hij wees ook naar de jurisprudentie van de Raad van State over lopende zaken. De aanduiding van Marianne Thyssen (CD&V) vijf jaar geleden gebeurde ook in lopende zaken, merkte hij op.

Voor de voordracht van Reynders aan de toekomstige voorzitster van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, vonden informele contacten plaats met meerdere democratische partijen, verduidelijkte hij nog. Michel benadrukte dat een Europees commissaris in zijn functie zijn land noch zijn partij vertegenwoordigt.

Dringend of niet?

Vlaams Belangfractieleidster Barbara Pas merkte op dat de ministers in lopende zaken steeds meer ministers zijn die weglopen van de zaken. Ze was er niet van overtuigd dat de voordracht van kandidaat-commissaris dringend was. Een uitnodiging voor een voordracht is geen verplichting. Een lidstaat kan immers de zetel tijdelijk leeg laten. Een regering is lopende zaken moet zich terughoudend opstellen, en dus volgens Pas best eerst het parlement geraadpleegd.

Servais Verherstraeten (CD&V) wees er dan weer op dat sinds 7 jaar de federale verkiezingen aan de Europese stembusgang gekoppeld zijn. Daardoor is de kans groot dat de aanduiding van de kandidaat-commissaris dient te gebeuren door een regering in lopende zaken. De premier bevestigde dat en wees op de strikte agenda. Pas op 17 juli verstuurde Ursula von der Leyen haar brief naar de lidstaten met de vraag een kandidaat voor te dragen. “Daarin was geen sprake van twee namen - een mannelijke en een vrouwelijke kandidaat - maar wel van pariteit binnen de commissie”, aldus Michel. Goedele Liekens (Open Vld) merkte op dat de Europese liberalen reeds allemaal vrouwen had aangeduid. “Reynders was dus een beetje een ‘excuustruus’”, vond ze.

Contact

Charles Michel verklaarde dat hij voorafgaande informele contacten heeft gehad met “de democratische partijen die in de Kamer een erkende fractie vormen”. Die versie werd alvast bij de groenen tegengesproken. Georges Gilkinet ontkende formeel dat de premier contact had met Ecolo, terwijl Wouter De Vriendt zei dat Groen enkel de mededeling had gekregen dat Reynders zou worden voorgedragen. Voor De Vriendt kan dat bezwaarlijk onder de definitie van consultatie vallen. 

Premier Charles Michel in de Kamercommissie Buitenlandse Betrekkingen.
BELGA Premier Charles Michel in de Kamercommissie Buitenlandse Betrekkingen.Reacties

Alle reacties worden voor publicatie gelezen -en goed- of afgekeurd- door het moderatie-team van HLN. Elke reactie moet voldoen aan deze gedragsregels.
Je naam en voornaam verschijnen bij je reactie.


Video