PVDA enige partij die stemming wil over kandidatuur Reynders als eurocommissaris

Didier Reynders.
Photo News Didier Reynders.
Vandaag verdedigde premier Charles Michel in de Kamercommissie Buitenlandse Betrekkingen de procedure die gevolgd werd bij de voordracht van Didier Reynders als Eurocommissaris. Indien België niet tijdig een kandidaat Europees commissaris zou bijdragen, zou dat leiden tot imagoschade voor België en dreigden er problemen met de legitimiteit van de Europese Commissie omdat die niet rechtsgeldig zou samengesteld zijn, klonk het. De PVDA was de enige partij die een stemming vroeg over de voordracht door de regering in lopende zaken. 

Fractieleider Raoul Hedebouw drong erop aan de agenda van de commissie aan te passen zodat er kon gestemd worden over de voordracht van Didier Reynders, maar de andere fracties reageerden niet, op cdH na. “Indien u een goed democraat bent, weet u dat het niet het Belgisch maar het Europees Parlement is dat de Europese commissarissen aanduidt”, stelde Georges Dallemagne. Commissievoorzitster Els Van Hoof (CD&V) wees erop dat de vraag van PVDA’er Raoul Hedebouw zonder voorwerp was omdat de commissie vandaag niet kan stemmen over een eventuele motie over de voordracht.

Premier Charles Michel herhaalde dat de regering de procedure heeft gevolgd die sinds dertig jaar toegepast wordt. Hij wees ook naar de jurisprudentie van de Raad van State over lopende zaken. De aanduiding van Marianne Thyssen (CD&V) vijf jaar geleden gebeurde ook in lopende zaken, merkte hij op.

Voor de voordracht van Reynders aan de toekomstige voorzitster van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, vonden informele contacten plaats met meerdere democratische partijen, verduidelijkte hij nog. Michel benadrukte dat een Europees commissaris in zijn functie zijn land noch zijn partij vertegenwoordigt.

Dringend of niet?

Vlaams Belangfractieleidster Barbara Pas merkte op dat de ministers in lopende zaken steeds meer ministers zijn die weglopen van de zaken. Ze was er niet van overtuigd dat de voordracht van kandidaat-commissaris dringend was. Een uitnodiging voor een voordracht is geen verplichting. Een lidstaat kan immers de zetel tijdelijk leeg laten. Een regering is lopende zaken moet zich terughoudend opstellen, en dus volgens Pas best eerst het parlement geraadpleegd.

Servais Verherstraeten (CD&V) wees er dan weer op dat sinds 7 jaar de federale verkiezingen aan de Europese stembusgang gekoppeld zijn. Daardoor is de kans groot dat de aanduiding van de kandidaat-commissaris dient te gebeuren door een regering in lopende zaken. De premier bevestigde dat en wees op de strikte agenda. Pas op 17 juli verstuurde Ursula von der Leyen haar brief naar de lidstaten met de vraag een kandidaat voor te dragen. “Daarin was geen sprake van twee namen - een mannelijke en een vrouwelijke kandidaat - maar wel van pariteit binnen de commissie”, aldus Michel. Goedele Liekens (Open Vld) merkte op dat de Europese liberalen reeds allemaal vrouwen had aangeduid. “Reynders was dus een beetje een ‘excuustruus’”, vond ze.

Contact

Charles Michel verklaarde dat hij voorafgaande informele contacten heeft gehad met “de democratische partijen die in de Kamer een erkende fractie vormen”. Die versie werd alvast bij de groenen tegengesproken. Georges Gilkinet ontkende formeel dat de premier contact had met Ecolo, terwijl Wouter De Vriendt zei dat Groen enkel de mededeling had gekregen dat Reynders zou worden voorgedragen. Voor De Vriendt kan dat bezwaarlijk onder de definitie van consultatie vallen. 

Premier Charles Michel in de Kamercommissie Buitenlandse Betrekkingen.
BELGA Premier Charles Michel in de Kamercommissie Buitenlandse Betrekkingen.14 reacties

Alle reacties zijn welkom zolang ze voldoen aan de do's en don'ts die je hier kan terugvinden: gedragsregels. Elke dag ontvangen wij duizenden reacties, het kan enkele uren duren voor jouw reactie wordt geplaatst. Wordt jouw reactie afgekeurd dan werd er geoordeeld dat deze onze gedragsregels schendt.


 • Lore Kluwer

  Voor wie zich afvraagt waarom N-VA geen stemming heeft gevraagd, lees Rik Van Cauwelaert in De Tijd, waar die bevestigt dat Bart De Wever wel degelijk zijn goedkeuring heeft gegeven voor de kandidatuur van Didier Reynders. Het protest in de media door de N-VA was dus gewoon voor de show. Straf.

 • Tom Faes

  Bart De Wever was volledig akkoord met de keuze van Michel om Reynders naar Europa te sturen . Alleen heeft hij die beslissing genomen zonder medeweten van de rest van de partij en De Roover kan daar niet mee lachen . Dat zijn de feiten.

 • Jos Spriet-Dewaele

  Mocht er geen regering gevormd worden omdat Reynders het postje beloofd was en enkel een regering voor lopende zaken dit mogelijk kon maken. Aan heel die benoeming zit meer dan een reukje want was Reynders ook geen informateur. Zal wel niet moeilijk geweest zijn om Van de Lanotte te overtuigen een beetje trager te werken.

 • daniel budenaerts

  Reynders heeft de FOD Financiën al gedecimeerd tot een mini departement : nu kan hij in Europa zijn duivels ontbinden en de Europeanen verder doen inleveren op sociale uitgaven : CD&V , Open VLD , SPa ,NVa en Groen stemmen in met deze gang van zaken : één pot nat in ons parlement.

 • chris delanghe

  De schaamteloze zelfbediening in de politiek is in Belgie nog nooit zo makkelijk geweest. En het ergste is dat ze het zelf nog perfekt normaal en ethisch vinden. En de belangen van het land of het welzijn van de bevolking? Dat doet al lang niets meer terzake.