Psychische hulp vindt u voortaan gratis online

THINKSTOCK
Om de wachtlijsten te counteren komt de Zorggroep Eclips nu met een Vlaamse primeur: online en gratis psychische hulpverlening. Dat meldt De Standaard.

In alle sectoren waarin Zorggroep Eclips actief is - thuiszorg, thuisverpleging, woonzorgcentra - krijgt de organisatie te maken met mensen met psychische problemen. Toch is er in de regio waarin de groep actief is (Brussel, het Pajottenland, Zuid-Oost-Vlaanderen) een tekort aan psychische hulp. De wachtlijsten voor de behandeling in een centrum voor geestelijke gezondheidszorg lopen op tot een half jaar.

Daarom komt Eclips nu met een alternatief: gratis online hulpverlening. In Nederland is dat al gangbaar, voor Vlaanderen is dat een primeur. Via een online platform kunnen patiënten en hulpverleners met elkaar communiceren. De zorggroep heeft daarvoor tien mensen ingeschakeld.

Een eerste vragenlijst leidt ofwel tot een huisbezoek, ofwel tot online opvolging, vertelt David Larmuseau van Zorggroep Eclips in 'De Ochtend' op Radio 1. Zowat alle psychische aandoeningen hebben een online, wetenschappelijk onderbouwd behandelpakket gekregen. Kinderen en jongeren, en mensen met alcohol- of drugsproblemen komen echter niet in aanmerking. In de eerste plaats is het platform bedoeld voor de regio waarin Eclips actief is, maar in de praktijk is "iedereen in Vlaanderen en Brussel die Nederlands spreekt" welkom, zo klinkt het in De Standaard.

Binnen zes maanden zal het testproject volledig geëvalueerd worden. In Nederland bleken de resultaten in ieder geval al erg positief te zijn, aldus nog Larmuseau.

"Positieve uitdaging"

In een reactie op het initiatief beaamt minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) dat "online hulp kansen geeft en dat de verdere ontwikkeling ervan een positieve uitdaging is". Volgens Vandeurzen wordt er al ingespeeld op die trend. "Dat gaat van chatten en e-mailen tot het aanbieden van online dagboeken, online coaching..." Ook de komende jaren wil de minister daarmee verder gaan. De uitbouw van een kwaliteitsvolle online hulpverlening is opgenomen in zijn beleidsnota.

"Deze vorm van hulp kan complementair zijn aan andere hulpvormen een belangrijke rol spelen in de invulling van zorg", zegt Vandeurzen. Voor de minister kan online hulp dus niet dé oplossing zijn voor wachtlijsten. "De online mogelijkheden van organisaties zijn veelvuldig en divers, van preventie en vroegdetectie, tot zelfhulp, coaching en therapie. De noden en vragen van de hulpvrager stellen we daarbij altijd voorop."