PS gaat voor "veralgemeende sociale bonus": 1.100 euro per maand voor iedereen

PS-voorzitter Elio Di Rupo, vandaag tijdens zijn 1 mei toespraak in Baudour.
EPA PS-voorzitter Elio Di Rupo, vandaag tijdens zijn 1 mei toespraak in Baudour.
De PS wil dat er een "veralgemeende sociale bonus" komt waardoor iedereen uitzicht moet krijgen op 1.100 euro per maand, ofwel de armoededrempel. Dat heeft partijvoorzitter Elio Di Rupo vandaag verklaard tijdens zijn 1 mei-toespraak in Baudour. Hij stond stil bij verschillende PS-voorstellen om de koopkracht op te krikken.

De veralgemeende sociale bonus is een variant op het basisinkomen. In de plannen van de Franstalige socialisten zou die neerkomen op een aanvulling op het loon die wordt uitgekeerd door de sociale zekerheid. Die moet elke werknemer een minimuminkomen garanderen dat gelijkstaat aan de armoededrempel, ofwel 1.100 euro per maand voor een alleenstaande. De bonus zou ook gelden voor steuntrekkers van meer dan 18 jaar die de armoededrempel niet halen.

"In tegenstelling tot het basisinkomen zal de veralgemeende sociale bonus die ik voorstel, gelden voor wie er echt nood aan heeft", verzekerde Di Rupo. Hij citeerde de werknemers die de eindjes moeilijk aan mekaar kunnen knopen, en dan vooral vrouwen die deeltijds werken, de werkzoekenden en al wie geen recht heeft op een werkloosheidsuitkering of inschakelingsuitkering.

Gemiddelde lonen opkrikken
Daarnaast stelt de PS voor de gemiddelde lonen - 70 procent van de bevolking - op te krikken. Daarvoor schuift de partij een verlaging van de bijdragen van de werknemers naar voren. Dat moet 120 euro per maand opbrengen. Jongere werknemers zouden hun nettoloon de eerst drie jaar via een fiscale premie met maximaal 160 euro per maand zien toenemen. De redenering is dat jongeren bij het begin van hun loopbaan met hoge kosten te maken krijgen. Een wetsvoorstel in die zin werd al in de Kamer ingediend.

Di Rupo plaatste niet alleen de werknemers centraal, maar nam het ook op voor de zelfstandigen. De PS stelt voor dat zelfstandigen die hun werk verliezen door omstandigheden buiten hun eigen wil, toegang krijgen tot werkloosheid. "Dat zou een nieuw sociaal recht zijn dat wordt toegekend door de sociale zekerheid". Hij herhaalde ook de PS-voorstellen over de lagere arbeidsduur en het wettelijk pensioen op 65 jaar.

Deze eerste mei vindt anderhalf jaar voor de gemeenteraadsverkiezingen plaats, op een moment dat de PS opnieuw moet afrekenen met een schandaal, ditmaal in Luik. "Dit jaar betekent 1 mei een nieuwe start voor de PS", stelde Di Rupo. Op 3 juni organiseert de partij een congres over bestuur. Op 24 september staat een vernieuwingscongres geprogrammeerd.