Provincies krijgen jaar extra om veranderingen door te voeren

De provincies krijgen een jaar extra om de persoonsgebonden bevoegdheden over te dragen naar het gewest of de gemeenten. Denk aan jeugd, cultuur of sport. Daarnaast halveert de Vlaamse regering zoals bekend het aantal provincieraadsleden en gaat het aantal gedeputeerden in elke provincie van zes naar vier.

Zoals afgesproken in het regeerakkoord zullen de provincies geen persoonsgebonden bevoegdheden meer uitoefenen. Ten laatste op 1 januari 2018 moeten activiteiten op vlak van cultuur, jeugd, sport of welzijn volledig overgedragen zijn naar het Vlaams gewest of de gemeenten.

Dat is een jaar later dan vorig jaar gepland. Vooral om alles decretaal geregeld te krijgen en de provinciebesturen voldoende tijd te geven om alles te bolwerken, verduidelijkte minister-president Geert Bourgeois (N-VA) vandaag in naam van partijgenote en bevoegd minister Liesbeth Homans. Zij moest de voorstelling van het resultaat van de "superministerraad" missen omdat haar zoon een lelijke val had gemaakt.

Niettemin maakt ook Homans zich sterk dat de hervorming zal zorgen voor een slagkrachtigere en efficiëntere overheid. Concreet zullen in 2018 nog 175 provincieraadsleden verkozen worden. Voor Antwerpen zijn dat er nog 39, voor Oost-Vlaanderen 36, voor West-Vlaanderen en Vlaams-Brabant 35 en voor Limburg 30.

Tot slot zal ook de fiscale bevoegdheid van de provincies ingeperkt en afgetopt worden. Vlaanderen zal dus een deel van de provinciale belastingen overnemen om de overgehevelde taken te financieren. "De operatie kan echter nooit leiden tot een belastingverhoging in Vlaanderen, noch in een van de vijf provincies", verzekert Homans nog.