Provincie wil geen verbrandingsoven in Kampenhout

Vlaams-Brabants gedeputeerde Julien Dekeyser (Open Vld) stelt in een mededeling dat de provincie via een aanpassing van het provinciaal ruimtelijk structuurplan de komst van een verbrandingsoven in Kampenhout-Sas onmogelijk wil maken.

De deputatie besliste immers om in het kader van de actualisering van haar ruimtelijk structuurplan "een aantal zaken duidelijk te stellen bij geplande provinciale ontwikkelingen", aldus Dekeyser. De plannen die het bedrijf Recover Energy in Kampenhout-Sas koestert voor de bouw van een verbrandingsoven met een capaciteit van 150.000 ton zorgen al jarenlang voor grote onrust bij omwonenden in deze regio. Het comité Stop de Oven vreest onder meer voor de gevolgen voor hun gezondheid en stelt dat Vlaanderen geen nood heeft aan extra verbrandingscapaciteit.
 
Naar aanleiding van de herziening van het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen liet de Vlaamse regering al weten dat er zich geen afvalverwerkende bedrijven kunnen vestigen binnen de voorziene uitbreiding van de industriezone. "Dit hield echter wel in dat er nog steeds een inplanting mogelijk was op de bestaande bestemde industriezone ten zuidoosten van het sas. Daarom zullen we in ons provinciaal ruimtelijk structuurplan dergelijke activiteiten uitdrukkelijk niet toelaten zowel in de bestaande industriezone als in de geplande uitbreiding", aldus Dekeyser. (belga/kve)