Provincie Vlaams-Brabant had 52-jarige leraar andere job moeten aanbieden

De deputatie van de provincie Vlaams-Brabant heeft onzorgvuldig gehandeld door een 52-jarige leraar van de provinciale tuinbouwschool De Wijnpers in Leuven, die met zware fysieke problemen sukkelde, in 2009 met pensioen te sturen en geen nieuwe aangepaste job aan te bieden. Dat heeft de Leuvens burgerlijke rechtbank gevonnist in een zaak die de leraar had aangespannen tegen de provincie.

De deputatie besliste de leraar op 2 juli 2009 ambtshalve met pensioen te sturen wegens definitieve lichamelijke ongeschiktheid. De man had voordien nochtans formeel verzocht om een andere administratieve functie. In haar vonnis verwijt de rechtbank het provinciebestuur "dat het geen enkele inspanning geleverd heeft om een nieuwe gepaste functie te vinden".
 
In een reactie stelt provincieraadslid Jan Laeremans (Vlaams Belang) tevreden te zijn met het vonnis. Hij vraagt dat de deputatie de juiste conclusies trekt uit dit proces en richtlijnen zal verstrekken aan de diensten om ervoor te zorgen dat zo'n flagrante fouten in haar personeelsbeleid zich niet meer zullen voordoen. Laeremans wijst er voorts op dat de betrokkene door de deputatiebeslissing zwaar financieel verlies leed, en betreurt het dan ook dat de rechtbank hem slechts een beperkte schadevergoeding van 4.000 euro heeft toegekend. (belga/kve)Video