Ga naar de mobiele website
^ Top

Prinses Mathilde op congres allochtone vrouwen in Vlaams parlement

Prinses Mathilde heeft vandaag een congres van allochtone vrouwen bijgewoond in het Vlaams parlement. Het Steunpunt Allochtone Meisjes en Vrouwen (SAMV) organiseerde het congres "In dialoog over wat ons bindt en beweegt" onder meer om de kwetsbare positie van allochtone vrouwen op de politieke agenda te zetten.

Noden en behoeften
Op het congres gingen vrouwen van diverse origine met elkaar in debat over hun verzuchtingen en ambities, hun positie en de samenleving, hun noden en behoeften. Via rondetafelgesprekken hadden ze het onder meer over onderwijs, opvoeding, huwelijksmigratie, identiteitsbeleving, ouderenzorg en intercultureel werken.

Nieuwe inzichten
Het doel van het congres is om tot nieuwe inzichten en beleidsaanbevelingen te komen die nodig zijn om de emancipatie en participatie van allochtone vrouwen in onze samenleving te bevorderen, luidt het. Op die manier wil het SAMV de kwetsbare positie van allochtone meisjes en vrouwen op de politieke agenda zetten en wil ze bijdragen tot de ontwikkeling van een beleid dat oog heeft voor een globale en duurzame aanpak. (belga/ep)Meld een bug