Prijs gerechtsgebouw Gent en Antwerpen zwaar ontspoord

UNKNOWN
De kostprijs van de bouw van de nieuwe gerechtsgebouwen in Antwerpen en Gent is zwaar ontspoord door een slechte aanpak van de Regie der Gebouwen, die telkens slechts één ambtenaar op de zaak zette. Het futuristische nieuwe justitiepaleis in Antwerpen kostte liefst 280 miljoen euro, of bijna vier keer het beraamde bedrag. De prijs van dat Gent lag ruim drie keer hoger dan de verwachte 50 miljoen euro. Dat blijkt uit een rapport van het Rekenhof. Bovendien kan er niemand aansprakelijk gesteld worden voor de gigantische meerkost. Ontslagnemend minister van Financiën Didier Reynders erkent de problemen.

De ontspoorde bedragen zijn duizelingwekkend. Zo heeft het zogenaamde 'Vlinderpaleis' in Antwerpen  ruim 280 miljoen euro gekost, terwijl het aanvankelijk op 76,8 miljoen euro geraamd was. Het gerechtsgebouw in Gent heeft 155 miljoen euro gekost, de eerste raming was 49,6 miljoen euro. Beide dossiers zijn bovendien financieel nog niet afgewerkt op dit moment.

Dehaene II
De bouw van de twee gebouwen werd in 1996 goedgekeurd door de regering Dehaene II. De belangrijkste verklaring voor de toename van de bouwkosten in Gent ligt in de grondwatervervuiling, die de werken langer deden aanslepen dan verwach. Wat Antwerpen betreft, biedt vooral de complexiteit van het bouwwerk een verklaring voor de hoge kostprijs ervan.

Achterhaalde aanpak
Volgens het Rekenhof is de aanpak van de Regie der Gebouwen waarbij één ambtenaar het bouwproject opvolgt, achterhaald. In de praktijk werden de verrekeningen als gevolg van meerwerken in hoofdzaak door de projectontwikkelaar zelf gecontroleerd. In Gent verliep de controle op de kosten wel beter dan in Antwerpen.

Aanbevelingen
Het Rekenhof heeft nu een reeks aanbevelingen opgesteld voor de Regie der Gebouwen. Minister van Financiën, Didier Reynders (MR), die bevoegd is voor de Regie der Gebouwen, erkent de problemen. (kh)