Premier Michel: "Waterloo niet herdenken als slag, maar als verzoening"

Exact 200 jaar geleden leed Napoleon zijn finale nederlaag bij Waterloo. Aan de voet van de leeuw vindt vandaag een plechtigheid plaats, bijgewoond door onder andere Koning Filip, koningin Mathilde en premier Michel. Volgens die laatste is het van belang om vooral de "boodschap van vrede, harmonie en eendracht te herdenken".

De plechtigheid werd bijgewoond door Koning Filip en koningin Mathilde, het Nederlandse koningspaar, de groothertog en de groothertogin van Luxemburg en de Britse prins Edward. Langs Franse kant nam niet enkel de ambassadeur de honneurs waar, maar ook prins Jean-Christophe Napoléon Bonaparte, een achter-achter-achter-achterneef van de in Waterloo verslagen keizer. Net als afstammelingen van de andere legeraanvoerders, inclusief de hertog van Wellington.

"Elk slagveld is doordrenkt van het bloed. Waterloo is geen uitzondering", zo sprak premier Michel hen toe. "Maar, zoals men zegt: chaos creëert schoonheid. Wat we moeten herdenken in Waterloo is het groeiende belang van de Europese gemeenschap." Voor de eerste minister staat Napoleon niet enkel voor het imperialisme, maar ook al voor "een vorm van Europese droom". Een symbolische handdruk tussen de afstammelingen van de legeraanvoerders bezegelde die boodschap verderop in de ceremonie.

"Waterloo illustreert het proces waarmee de vijandige krachten in alle hevigheid botsen en zo een tragische schok veroorzaken. Het is die schok, zo gewelddadig, die later een hechtere eenheid en een meer solide harmonie mogelijk maakte", aldus Michel. "Waterloo is een bepalend en cruciaal moment in de geschiedenis van ons continent."

Premier Michel stond nadrukkelijk stil bij de horror van de Slag bij Waterloo. Met meer dan 12.000 doden en 40.000 gewonden ging het om een van de bloedigste dagen uit de militaire geschiedenis. De "Europese droom" heeft op het continent intussen vrede en welvaart gebracht, maar elders in de wereld woedt de oorlog voort, zo keek Michel tot slot over de Europese grenzen heen. "Wat we moeten herdenken, is de boodschap van vrede, harmonie en eendracht."

PHOTO_NEWS
PHOTO_NEWS
PHOTO_NEWS

Timmermans

Na Michel nam onder meer Frans Timmermans als ondervoorzitter van de Europese Commissie nog het woord. Ook hij stond stil bij de Europese eenmaking die vrede, veiligheid en welvaart bracht. En hij herinnerde de aanwezige politici eraan dat gebeurtenissen vandaag - net als in 1815 - ook in de komende eeuwen nog hun weerslag zullen kennen.

Na de woorden van Timmermans werden bloemen neergelegd en een minuut stilte gehouden, waarna dan de "handdruk" volgde tussen de afstammelingen van de Franse, Britse, Nederlandse en Pruisische legeraanvoerders. Naast prins Napoléon Bonaparte ging het om de Nederlandse koning Willem-Alexander, prins, Nikolaus Blücher von Wahlstatt en Arthur Wellesly.

BELGA

Verklaring

De nazaten stelden ook een gezamenlijke verklaring op. "Twee eeuwen geleden, op deze plek - toen een slagveld, bevonden onze voorouders zich in tegenovergestelde kampen van de geschiedenis", luidt die. "Vandaag, trouw aan hun naam en traditie, hebben wij, gezamenlijk aanwezig in Waterloo, geen moeite om onze overtuigingen met elkaar te delen. De voordelen van de vrede zijn immers vele malen groter dan de oorlog."

De rest van de ceremonie omvatte nog een korte choreografie, een reeks kanonschoten, de Europese hymne en de Brabançonne. Ook op de details was gelet. Zo was de muziek doorheen de plechtigheid onder meer gebaseerd op partituren gevonden op het slagveld van Waterloo en werd de erehaag gevormd door twee Belgische eenheden met cavalerietradities die teruggaan tot de slag bij Waterloo. De kleuren van het evenement, tot slot, waren gebaseerd op de standaarden van de oorlogvoerende landen: oranje, blauw, zwart en rood.

BELGA