Preformateur Di Rupo volgt een tweesporenbeleid

Preformateur Elio Di Rupo ging verslag uitbrengen bij de koning.
UNKNOWN Preformateur Elio Di Rupo ging verslag uitbrengen bij de koning.
Preformateur Elio Di Rupo zal een tweesporenbeleid volgen, een eerste over het sociaal-economische en een tweede over het communautaire. Dat moet hem in staat stellen het probleem van de deelname van Ecolo aan de onderhandelingen op te lossen.

Di Rupo wil enerzijds een institutionele bestuursdynamiek ontwikkelen. "Het lijkt mogelijk om de politieke formaties samen te brengen die samen minstens een tweederdemeerderheid vertegenwoordigen en die bereid zouden zijn om oplossingen te vinden voor de institutionele hervormingen en voor BHV", aldus de preformateur gisterenavond.

Legislatuurregering
Anderzijds wil hij werken aan een legislatuurregering. Indien in het institutioneel werk, en BHV in het bijzonder, genoeg vooruitgang wordt geboekt, zou volgens Di Rupo een legislatuurregering kunnen worden gevormd. "Het is in deze logica dat de preformatieopdracht wordt verdergezet", luidt het in de mededeling.

Ecolo
Maandagavond had Ecolo bevestigd dat de partij haar lot koppelt aan dat van Groen!, terwijl aan Vlaamse kant N-VA en CD&V niet warm liepen om Groen! in de meerderheid op te nemen. De Franstalige groenen hadden maandagavond reeds laten uitschijnen dat ze een staatshervorming van buiten de meerderheid zouden steunen indien er een "dubbele dynamiek" zou ontstaan.

Discreet
In de omgeving van Di Rupo bleef men dinsdagavond erg discreet over de mogelijke partners voor de institutionele gesprekken. De zaken liggen "relatief open", klonk het. Men benadrukte tevens dat er momenteel nog geen enkele beslissing genomen is over de partners in de legislatuurregering die zich over de socio-economische problemen moet buigen.

Voor Di Rupo moet de bladzijde van communautaire conflicten omgedraaid worden, niet in het minst om een antwoord te bieden aan de sociaal-economische en begrotingsuitdaging. Tegen 2015 moeten de verschillende componenten van het land - federale staat, gewesten, gemeenschappen, gemeenten en provincies - zo'n 25 miljard euro vinden.

Ook morgen onderhandelingen
Preformateur Elio Di Rupo zet zijn contacten en ontmoetingen vandaag voort, ondanks de nationale feestdag. Dat werd gisterenavond in kringen rond de PS-voorzitter vernomen. Di Rupo neemt deel aan de plechtigheden naar aanleiding van de nationale feestdag, maar zet zijn ontmoetingen en contacten voort; zijn agenda is reeds goed gevuld, viel te horen. (belga/kve)