Populariteit buurtinformatienetwerken blijft stijgen

Mozkito
In 2019 zijn er in ons land weer 147 buurtinformatienetwerken (BIN's) bijgekomen. Dat blijkt uit gegevens van de FOD Binnenlandse Zaken, waar eind vorig jaar in totaal 1.190 BIN's geregistreerd stonden. Het gaat om een stijging met ruim 14 procent ten opzichte van 2018.

De provincie Antwerpen spant de kroon met 489 BIN's in 2019, gevolgd door Oost-Vlaanderen (276) en Vlaams-Brabant (84). Ook het aantal buurtinformatienetwerken voor zelfstandigen (BIN-Z) nam toe van 156 in 2018 tot 165 vorig jaar.

De algemene directie Veiligheid en Preventie van de FOD Binnenlandse Zaken verduidelijkt wel dat ze niet altijd op de hoogte is wanneer een BIN zijn activiteiten stopt of wanneer er een fusie tussen BIN's gebeurt. "Verschillende studies in het buitenland tonen aan dat buurtinformatienetwerken de sociale cohesie en het veiligheidsgevoel verhogen in een buurt. Over de concrete criminaliteitscijfers en de invloed van de aanwezigheid van een BIN hierop is niets bekend. Er wordt vandaag een studie door de universiteit van Gent uitgevoerd naar de efficiëntie van buurtinformatienetwerken in België. 

Meer bepaald naar hun invloed op criminaliteitscijfers en op het veiligheidsgevoel van de burger. De resultaten zullen in de loop van dit jaar gepresenteerd worden. Dat zal ons een concreter beeld geven over de impact van buurtinformatienetwerken en dan specifiek in een Belgische context", klinkt het.