Politiebonden: "Stiptheidsacties waren groot succes"

PHOTO_NEWS
De politiebonden VSOA Politie, ACV Politie en NSPV noemen de stiptheidsacties die de politie in de spits hebben uitgevoerd "een groot succes", al was het wat op eieren lopen na de nationale staking van gisteren. VSOA rekent erop dat de minister van Binnenlandse Zaken en de minister van Pensioenen nu met een concreet voorstel over de pensionering van politiemensen over de brug komen.

"Zowat alle centrumsteden hebben meegedaan met de acties van vanmorgen", zegt Vincent Houssin van VSOA Politie. "Van Antwerpen tot Hasselt, van Oostende tot in het centrum van Brussel waren er acties. Ook op de luchthaven van Zaventem waren er lange rijen van wachtenden door de acties van de politiemensen die uitgebreid de tijd namen om controles te doen." De actie nam de pensioenregeling bij de politie in het vizier. De discussie draait onder meer rond het optrekken van de pensioenleeftijd en de snelheid waarmee dat moet gebeuren.

We zijn het beu dat de ministers zich achter het regeerakkoord wegsteken door te zeggen dat er geen marge is. Die houding vinden wij ziekelijk

Vincent Houssin, VSOA

Begrip

Echt populair maakten de agenten zich niet met de actie, een dag na de nationale staking, en dat besef sijpelde ook door bij de bonden. "De burger begint het stakingsverhaal stilaan moe te worden, dus we moesten opletten dat we niet her en der vanalles in het honderd lieten lopen", klinkt het bij NSPV. "We hebben het niet gedaan om populair te worden", vindt Vincent Houssin. "Wat we wilden, was een sterk signaal naar de regering sturen om werk te maken van een fatsoenlijk pensioenregime voor de politie. We zijn het beu dat de ministers zich achter het regeerakkoord wegsteken door te zeggen dat er geen marge is. Die houding vinden wij ziekelijk."

Volgens Houssin was er bij de bevolking begrip voor de acties van de politieagenten. "We hebben ook geen werkwilligen tegengehouden, we hebben niemand gegijzeld, we hebben eigenlijk met deze verkeersacties gewoon ons werk gedaan. Ik heb gemerkt dat we met deze acties toch op veel begrip konden rekenen van de mensen. Vooral van de regering moeten we begrip krijgen. We willen onze verworven rechten behouden en een nieuw pensioenregime voor de politiemensen."

Vincent Houssin, VSOA.
BELGA Vincent Houssin, VSOA.

Onenigheid tussen bonden

Hoewel er bij de politievakbonden sprake is van een vakbondsfront besliste VSOA - en later ook het onafhankelijke NSPV - om niet mee naar de hoofdkwartieren van MR en N-VA te trekken. "Daar was inderdaad wat onenigheid over tussen de vier vakbonden", erkent Gert Cockx van NSPV. "Voor ons is het vooral belangrijk dat we 'on speaking terms' blijven met de beide ministeries." Bij VSOA klinkt het: "In het licht van het incident met eieren gooien bij N-VA gisteren, wilden we niet geassocieerd worden met dat soort acties. Maar ik heb gelukkig vernomen dat alles rustig verlopen is."

Uiteindelijk trokken ACOD en ACV naar MR en enkel ACV naar N-VA. Bij beide partijen werd er een delegatie van de vakbonden ontvangen. "We hebben een concreet voorstel gedaan dat volgens ons in tegenstelling tot het plan van de regering niet strijdig is met het eerdere arrest van het Grondwettelijk Hof. Men heeft ons verzekerd dat ons voorstel nu juridisch geanalyseerd zal worden", vertelt Jan Adam van ACV Politie.

"De departementen Pensioenen en Binnenlandse Zaken gaan nu eerst onderling samenzitten en dan komt er nieuw overleg, hopelijk nog voor de kerstperiode want anders zouden er na Nieuwjaar snel opnieuw acties zoals vandaag kunnen plaatsvinden", aldus nog Houssin. "Ons geduld raakt op."

Ons geduld raakt op

Vincent Houssin, VSOA