Politie registreert jaarlijks ongeveer 5.000 dreigbrieven

Onze redactie kreeg eind vorig jaar een dreigbrief voor N-VA-voorzitter Bart De Wever in de bus.
Kos Onze redactie kreeg eind vorig jaar een dreigbrief voor N-VA-voorzitter Bart De Wever in de bus.
De federale politie heeft in de periode 2009-2013 jaarlijks zo'n 5.000 feiten geregistreerd waarbij schriftelijke bedreigingen werden geuit. Van 2009 tot 2011 was er een lichte stijging van 4.986 tot 5.134. Dat aantal daalde in 2012 tot 5.037. In de eerste helft van 2013 werden 2.559 dergelijke feiten geregistreerd, zo blijkt uit het antwoord van minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet op een schriftelijke vraag van Peter Logghe (VB).

In de periode 2009-2011 deden dergelijke feiten zich meer voor in Wallonië (2.355 in 2011) dan in Vlaanderen (2.254) en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (525). In 2012-2013 was er een licht overwicht voor Vlaanderen. In de eerste helft van 2013 bijvoorbeeld werden 1.202 feiten geregistreerd in Vlaanderen, 1.102 in Wallonië en 255 in Brussel.

Milquet heeft geen informatie over de motieven voor dergelijke feiten, evenmin kan ze antwoorden op de vraag of deze bedreigingen gevolgd werden door fysieke of andere verbale agressie.