Politie protesteert tegen langer werken

De politie houdt vandaag overal in ons land stiptheidsacties. Ze controleerden vooral op dronkenschap en rijden zonder gordel. De ochtendspits verliep daardoor trager dan gewoonlijk. De politie protesteert tegen de plannen van de regering om hun pensioenleeftijd op te trekken. Staken doen ze niet, stiptheidsacties vinden ze zinvoller.