Politie kan straks makkelijker filmen bij een interventie

PHOTO_NEWS
Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) past de camerawet aan opdat politiekorpsen gemakkelijker bodycams kunnen inzetten. Met die kleine camera's op het uniform van een agent kan een interventie gefilmd worden. Nu is de regelgeving bijzonder strak, waardoor veel korpsen er geen gebruik van maken. Dat berichten Het Nieuwsblad en De Standaard vandaag.

"Bodycams kunnen een meerwaarde creëren voor het politiewerk", stelt Jambon. Hij is daarom van plan op korte termijn de camerawet te wijzigen, zodat deze kleine cameraatjes beter inzetbaar zijn voor politiekorpsen. Nu is het wettelijk kader niet erg praktisch, aldus Jambon, die ook stelt dat de wetgeving op dit moment ­ "voor dagdagelijkse politie-interventies" - het gebruik van bodycams niet toelaat.

Door de wet grondig te wijzigen, kan dit binnenkort wel, al wil Jambon dat doen met "respect voor de privacy van zowel de burger als de politieambtenaar", zo beklemtoont de minister.