Planbureau gaat verkiezingsprogramma's narekenen

Open Vld-voorzitter Gwendolyn Rutten en Groen-voorzitter Meyrem Almaci
RV Open Vld-voorzitter Gwendolyn Rutten en Groen-voorzitter Meyrem Almaci
Elke partij met een verkozene in de Kamer of een deelstaatparlement, moet het Planbureau een lijst van prioriteiten in haar verkiezingsprogramma laten nacijferen. Dat heeft de ministerraad beslist. Volgens vicepremier Kris Peeters (CD&V) moeten die berekeningen het mogelijk maken de voorstellen correct af te wegen. "Onrealistische voorstellen zullen het niet halen", luidde het.

De wet van 22 mei 2014 maakt de berekening van het verkiezingsprogramma van politieke partijen al mogelijk. Bedoeling is dat onderzoek door het Planbureau nu verplicht te maken voor partijen die een verkozene hebben in de Kamer of in een gewestelijk of gemeenschapsparlement.

Zij moeten een prioriteitenlijst opmaken met voorstellen die ze bij voorrang willen verwezenlijken in de komende legislatuur. Voor partijen zonder vertegenwoordiger in één van die parlementen, is die berekening mogelijk, maar niet verplicht.

Premier Charmes Michel en minister Peeters benadrukten dat het om een tamelijk omvangrijke opdracht gaat voor het Planbureau. Toegepast op de situatie in 2014 zouden de cijferaars 20 tot 68 verkiezingsprogramma's tegen het licht moeten houden. Het Planbureau moet zich daarbij toespitsen op de gevolgen voor de overheidsfinanciën, de koopkracht, de werkgelegenheid, de sociale zekerheid, het milieu en de mobiliteit.

Nog dit jaar krijgt het Planbureau een bijkomend krediet van 345.000 euro. Het zal wiskundigen, economen en data-analisten kunnen aantrekken en mogelijk een beroep kunnen doen op de expertise van universiteiten en kenniscentra.