Piet Vanthemsche nieuwe voorzitter Boerenbond

Piet Vanthemsche is officieel verkozen tot voorzitter van landbouworganisatie de Boerenbond. Om de vijf jaar vinden binnen de Boerenbond bestuursverkiezingen plaats. Vanthemsche kan zich na dit mandaat nog maar één keer kandidaat stellen voor het voorzitterschap van de Boerenbond. Vanthemsche volgt Noël Devisch op die twaalf jaar lang voorzitter was.

Vanthemsche stapte in mei 2007 over naar de Boerenbond. Hij werd er ondervoorzitter. In het verleden was hij gedelegeerd bestuurder bij het Federaal Voedselagentschap (FAVV), interministerieel commissaris Influenza en gedelegeerd bestuurder van het Federaal Geneesmiddelenagentschap. Nu moet Vanthemsche de standpunten van de leden van de Boerenbond mee verdedigen. Hij vertegenwoordigt zowel de syndicale beweging binnen de Boerenbond, als de plattelandsbeweging met 68.000 leden (Landelijke Gilden) en de bedrijvenpoot MRBB-Holding.

Ruimte
Als grootste uitdaging voor de Vlaamse boeren beschouwt Vanthemsche de problemen met de ruimtelijke ordening in Vlaanderen. "We leven in een dichtbevolkt gebied, waar de open ruimte schaars is", zegt Vanthemsche. "Terwijl net die grond het productiemiddel is voor de landbouwers. Grond kunnen we niet bijmaken". Landbouw heeft volgens de nieuwe voorzitter wel een toekomst in verstedelijkt Vlaanderen. "Maar dat zal niet zonder problemen verlopen", denkt Vanthemsche.

De Boerenbond leiden is niet altijd makkelijk omdat de organisatie alle soorten landbouwers vertegenwoordigt, van veehouders tot akkerbouwers. In het dossier van de stijgende graanprijzen zorgt dat voor spanningen binnen de Boerenbond, geeft Vanthemsche toe. Voor de akkerbouwers is die stijging positief, voor de intensieve veehouderij zorgt dat op korte termijn voor problemen. "Met die spanningen moeten we binnen de Boerenbond leren omgaan", zegt Vanthemsche. Toch verwacht de voorzitter dat er in de toekomst opnieuw een evenwicht bereikt wordt.

Naast de aanstelling van Vanthemsche aan het hoofd van de Boerenbond is Peter Broeckx herbevestigd als ondervoorzitter.

UNKNOWN