Ga naar de mobiele website
^ Top

Persoon met assistentiehond toegang weigeren is strafbaar

photo_news
Cafés, restaurants of winkels in Vlaanderen die personen met een assistentiehond de toegang weigeren, riskeren voortaan een strafrechtelijke vervolging. Dat staat in een decreet dat het Vlaams Parlement vandaag unaniem heeft goedgekeurd. De goedkeuring ging gepaard met applaus en instemmend geblaf van enkele aanwezige assistentiehonden op de publiekstribune.

Het is een oud zeer. Gehandicapten met een assistentiehond wordt soms de toegang geweigerd tot winkels of cafés. Een decreet uit 2009 voorzag al het recht van personen met een handicap om samen met hun assistentiehond overal te gaan en te staan. Er werd voorzien in een systeem met administratieve geldboetes, maar omdat er geen controle-instantie was die permanente controles kon doen, bleef het sanctiemechanisme dode letter.

Daarom wordt nu een beroep gedaan op de politie als controle-instantie. De politie is immers 24 uur op 24 uur beschikbaar en heeft kantoren over het hele land. Zodra iemand met een assistentiehond ergens de toegang ontzegd wordt, kan hij door de politie meteen de nodige vaststellingen laten doen. Gemeenten die dat willen, kunnen eventuele weigeringen ook bestraffen met een gemeentelijke administratieve sanctie (GAS-boete).

Tijdens de bespreking van het decreet doken vragen op over de toegang van assistentiehonden in onder meer zwembaden en warenhuizen met goederen in open koelruimtes. Dat wordt verder onderzocht.

Het vernieuwde decreet, dat de bijnaam 'woefkesdecreet' kreeg en dat er kwam op initiatief van Vlaams minister van Gelijke Kansen Pascal Smet (sp.a), voorziet ook dat de regering een attestatie-instantie kan aanwijzen. Die instantie moet dan de voorwaarden uitwerken waaraan hondenscholen moeten voldoen voor de attestering van assistentiehonden.Meld een bug