Personeelsleden gewond na tumult rond parkings

In de gemeenteraad van de Stad Brussel werd vanavond gestemd over vier nieuwe ondergrondse parkings in de vijfhoek. Een driehonderdtal burgers kwam zich luidruchtig uitspreken tegen de plannen, die uiteindelijk toch de goedkeuring kregen van de meerderheid. Twee personeelsleden van het stadhuis raakten gewond.

Sinds de bekendmaking van het circulatieplan voor de Brusselse binnenstad vorige week maandag hebben al meer dan 13.000 mensen een petitie getekend tegen de geplande parking onder het Vossenplein. Ook de oproep om de gemeenteraad bij te wonen, bleef niet zonder gehoor. Een dertigtal betogers kon plaats nemen in de gemeenteraadszaal, nog eens tweehonderd sympathisanten volgden de debatten vanuit de aanpalende zaal.

De oppositie was unaniem, zowel in haar goedkeuring van de verkeersvrije zone in de binnenstad als in de veroordeling van de circulatieplannen. De interventies van gemeenteraadsleden Christian Ceux (cdH), Bart Dhondt (Ecolo-Groen) en Fabian Maingain (FDF) konden steevast op luide aanmoedigen van buiten de zaal rekenen, terwijl burgemeester Mayeur en schepen van Mobiliteit Els Ampe werden uitgefloten.

Na de debatten over het circulatieplan spraken twee toeschouwers in de zaal zich tegen de regels uit voor een uitstel van de stemming. Toen zij naar buiten werden begeleid, hielden ze de deur open en kregen ze versterking van andere betogers die buiten stonden te wachten. In de commotie liepen onder meer de massieve deur van de historische zaal, de hand van een personeelslid van het stadhuis en de rug van een ander personeelslid schade op.

De Brusselse burgemeester Yvan Mayeur.
BELGA De Brusselse burgemeester Yvan Mayeur.

Onbegrip handelaars
Ondernemersorganisatie Unizo daagt de stad Brussel en het Hoofdstedelijk Gewest uit om werk te maken van een ondersteuning van de handelaars bij de plannen voor het circulatieplan in de Vijfhoek. "Vooral de planning met betrekking tot de nieuwe ondergrondse parkings leidt tot ongerustheid en onbegrip bij de handelaars", klinkt het in een persbericht. Unizo gaat over het algemeen wel akkoord met het nieuwe circulatieplan van de stad.

Zowel de uitbreiding van de voetgangerszone als de keuze om het autoverkeer in het centrum te verminderen, krijgen de steun van de ondernemersorganisatie. Unizo hoopt wel dat de stad werk maakt van de versterking en ondersteuning van de huidige handelaars en eigenaars om hun inzicht te geven in de kansen en opportuniteiten die deze veranderingen bieden. De organisatie begrijpt de reacties van de handelaars van het Vossenplein en vraagt dat de stad en het Gewest meer aandacht hebben voor de vragen en toekomstplannen van de handelaars.