Pepingse boeren ook in beroep veroordeeld voor dierenmishandeling

Beeld van één van de inbeslagnames op de boerderij in Pepingen.
Mozkito Beeld van één van de inbeslagnames op de boerderij in Pepingen.
Het Brusselse hof van beroep heeft een koppel veehouders uit Pepingen veroordeeld tot geldboetes van 30.000 euro omdat ze hun dieren verwaarloosden. Het hof legde het koppel ook een definitief verbod om nog langer dieren voor landbouwdoeleinden te houden, alsook een definitief verbod om landbouwbedrijf te exploiteren dat gericht is op dieren voor landbouwdoeleinden. Het hof van beroep bevestigt daarmee een vonnis dat de Brusselse correctionele rechtbank in mei 2014 had uitgesproken. Dat was toen al de tweede veroordeling voor het koppel. Vorige week donderdag liepen ze een derde veroordeling op, opnieuw voor dierenverwaarlozing.

Het probleem met het veehouderskoppel sleept al jaren aan. De eerste vaststellingen van dierenverwaarlozing dateren al van 2005 en gaven aanleiding tot een eerste veroordeling in 2012, waarbij een levenslang verbod op het houden van dieren werd opgelegd. Na verschillende inspecties door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) en de Inspectie Dierenwelzijn tussen 2006 en 2013 kwam het tot een tweede proces, waarin de Brusselse correctionele rechtbank hen veroordeelde tot geldboetes van 30.000 euro en hen opnieuw een levenslang verbod op het houden van dieren werd oplegde. Dat vonnis is nu bevestigd door het Brusselse hof van beroep.

Het hield het landbouwerskoppel echter niet tegen om te volharden in de boosheid. Bij controles tussen 2014 en 2016 stelden dezelfde agentschappen opnieuw inbreuken op het dierenwelzijn vast. Het verbod om dieren te houden had het koppel omzeild door te doen alsof de dieren eigendom van de ouders van de vrouw waren. Afgelopen donderdag legde de correctionele rechtbank het koppel daarom opnieuw boetes van 30.000 euro op, naast een derde levenslang verbod op het houden van dieren. Ditmaal werden ook de ouders veroordeeld, tot boetes van 3.000 euro.