Pensioenoverleg bij Antwerpse brandweer levert geen akkoord op

De leiding van de Antwerpse brandweer stelt vier mogelijke pistes voor inzake het verlof voorafgaand aan pensioen. Die problematiek zorgt al geruime tijd voor spanningen binnen het brandweerkorps. De vakbonden gaan de voorstellen nu voorleggen aan hun achterban. Van een voorakkoord is echter nog geen sprake, zegt een woordvoerder van ACV Openbare Diensten.

Spanningen
De spanningen rond de pensioenregeling bereikte enkele weken geleden een hoogtepunt toen de onafhankelijke vakbond ifod in staking ging. De andere vakbonden voerden geen actie, maar dringen aan op een snelle beslissing. Het is immers noodzakelijk voor de stad om de gerechtigde pensioenleeftijd voor 1 januari 2009 vast te leggen. Tijdens een overleg formuleerde een kolonel van de Antwerpse brandweer vier voorstellen.

Vier pistes
De eerste piste is dat de huidige regeling behouden blijft. Brandweermannen kunnen dan op hun 60ste verlof voorafgaand aan pensioen aanvragen, om op 62-jarige leeftijd het korps te verlaten. Het tweede voorstel laat toe aan personeelsleden om na eenzelfde verlofperiode van twee jaar op hun 60ste op pensioen te gaan. De derde optie is verlof voorafgaand aan pensioen vanaf 59 jaar. De laatste piste is er een met een ingebouwde overgangsperiode. Het bewuste verlof zou vanaf 1 september 2008 op 59 jaar kunnen ingaan en vanaf 1 april 2009 op 58.

58 jaar
De vakbonden blijven voorlopig bij hun eis dat het verlof voorafgaand aan pensioen moet kunnen ingaan vanaf 58 jaar. Volgens het ACV Openbare Diensten wil het stadsbestuur daar voorlopig niet van weten, omdat er niet genoeg financiële ruimte is. Op 21 maart is er een nieuwe vergadering gepland. Dan zal er waarschijnlijk meer duidelijkheid zijn over de standpunten van beide sociale partners. (belga/tdb)