Pensioenminister Bacquelaine: "Mocht het beeld van de vakbonden over mijn wetsontwerp het ontwerp zijn dat ook echt op tafel ligt, ik zou mee betogen"

Beeld van de pensioenbetoging in Brussel gisteren. Minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine (MR) afgebeeld als een dief die de mensen hun pensioen komt stelen.
Photo News Beeld van de pensioenbetoging in Brussel gisteren. Minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine (MR) afgebeeld als een dief die de mensen hun pensioen komt stelen.
Minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine (MR) zal de sociale partners en de Academische Pensioenraad binnenkort vragen opnieuw rond de tafel te gaan zitten over het pensioen met punten. Hij sprak ook het beeld tegen dat de vakbonden over zijn wetsontwerp ophangen. "Mocht dat het ontwerp zijn dat op tafel ligt, dan zou ik mee betogen".

Niet minder dan negen partijen voelden minister Bacquelaine vandaag tijdens het wekelijkse vragenuurtje in de Kamer aan de tand over de grote pensioenbetoging van gisteren in Brussel. "Ik benadruk dat ik de boodschap van de betogers uiteraard ernstig neem, zowel over de zware beroepen als over het pensioen met punten", aldus de liberale minister.

Hij beklemtoonde dat het ontwerp over het pensioen met punten niet verschilt van het voorstel dat de Pensioencommissie onder voorzitterschap van Frank Vandenbroucke daarover uitwerkte. Bacquelaine stelde dat de tekst voor een echte sociale vooruitgang moet zorgen. "Door meer te kijken naar de loopbaan dan naar de leeftijd van de werknemer, maakt het komaf met de grote ongelijkheid die inhoudt dat het verschil in levensverwachting van werknemers afhangt van hun socioprofessionele situatie. Ook zullen pensioenrechten meer evolueren in functie van de evolutie van de lonen en niet enkel in functie van de index, wat voor een hogere vervangingsratio dan vandaag moet zorgen. En het systeem zal de grote verschillen tussen de verschillende pensioenstelsels verminderen", legde de minister uit.

Onrust

"Dat is het ontwerp dat ik steun. Mocht het om het ontwerp gaan dat de vakbonden aanklagen, dan zou ik ook betogen", sprak de minister. "De waarde van de punten zal niet afnemen, het pensioen met punten is geen begrotingsvariabele en het pensioen met punten is geen loterij". Hij zei ook "verrast" te zijn door "deze beelden die de vakbonden hebben verspreid onder de bevolking. Ze komen niet overeen met de werkelijkheid en veroorzaken bijgevolg onrust".

Volgens Bacquelaine is het ontwerp "het belangrijkste sinds de invoering van ons pensioensysteem", waardoor verdere gesprekken nodig zijn. Daarom zal hij vakbonden, werkgevers en de Academische Pensioenraad binnenkort uitnodigen om het debat te hervatten.

De waarde van de punten zal niet afnemen, het pensioen met punten is geen begrotingsvariabele en het pensioen met punten is geen loterij.

Minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine (MR)

Zware beroepen

Ook over de zware beroepen blikte de minister vooruit naar de besprekingen van het betreffende voorontwerp binnen het Comité A en het Beheerscomité van de Federale Pensioendienst. "Ik weet dat de verwachtingen met betrekking tot dit dossier hoog zijn. Maar we moeten redelijk blijven. Niet alle beroepsfuncties zullen als zwaar erkend kunnen worden", stelde Bacquelaine. 

Hij beloofde evenwel dat de opmaak van de lijsten met zware beroepen zal gebeuren in overleg met de sociale partners. De minister wil het systeem in voege zien treden vanaf 1 januari 2020.

Daniel Bacquelaine tijdens de plenaire vergadering van de Kamer vandaag.
Photo News Daniel Bacquelaine tijdens de plenaire vergadering van de Kamer vandaag.