Peeters zet plannen voor mystery calls door ondanks kritiek van coalitiepartners

Minister van Werk Kris Peeters.
belga Minister van Werk Kris Peeters.
Minister van Werk Kris Peeters zet zijn voorstel om mystery calls - of anonieme praktijktests - in te voeren door, ondanks verzet van coalitiepartners N-VA en Open Vld. "Mijn wetsontwerp is klaar en ik wil zo snel als mogelijk naar de Ministerraad trekken", klinkt het op het kabinet van de CD&V'er.

Minister Peeters kondigde deze morgen aan dat hij doorzet met het dossier rond de mystery calls, zonder te wachten op een advies van de sociale partners. Een voorontwerp van wet ligt klaar en moet nu zo snel mogelijk worden afgeklopt in de schoot van de regering. "De sociale partners vragen meer tijd om dit te bespreken, maar ze hebben tijd genoeg gehad", klonk het in de Mediahuis-kranten.

Flagrante tegenspraak
Coalitiepartner N-VA was er echter als de kippen bij om zich tegen het voorstel van de minister te kanten. Dat Peeters het dossier wil doordrukken is voor de partij "in flagrante tegenspraak met wat er tussen de meerderheidspartijen is afgesproken". Open Vld is wel bereid om het dossier binnen de regering te bespreken, maar wil die gesprekken dan wel koppelen aan de versoepeling van de proefperiode en de startersbanen.

Zelfregulering
De minister lijkt echter niet van plan zijn kar nog te keren. "Er is een resolutie geweest waarin eerst werd gepleit voor zelfregulering. We hebben dat met de sectoren besproken. Maar het resultaat is minnetjes", klinkt het. "In de resolutie staat dat er in dat geval na twee jaar bijkomende initiatieven moeten worden genomen, dat heb ik nu gedaan. Nu is het tijd om hierin stappen vooruit te zetten", laat Peeters weten.

Werkgevers zijn tegen
De werkgevers willen niet weten van mystery calls. Dat hebben ze nog eens duidelijk gemaakt vlak voor een overleg op het kabinet van Peeters. "Diversiteit op de arbeidsmarkt is een probleem, maar dat los je niet op met wantrouwen en stigmatisering. We willen werkgevers informeren, sensibiliseren en coachen", zegt Hans Maertens van Voka.

De werkgevers stellen op het kabinet een actieplan diversiteit voor. Dat plan bestaat uit zes punten, die vooral gebaseerd zijn op een "positieve aanpak", zegt VBO-topman Pieter Timmermans. Zo willen de werkgevers onder meer een meldpunt oprichten, waar bedrijven terecht kunnen wanneer ze vragen of problemen hebben met het diversiteitsbeleid. Voor mystery calls, of anonieme praktijktests zoals de minister ze wil invoeren, wordt in de tekst van de werkgevers met geen woord gerept. "Mystery calls gaan dit probleem niet oplossen, het probleem gaat veel breder dan dat", zegt Timmermans. "Waar fouten gebeuren moet opgetreden worden", maar daar zijn volgens de VBO-topman "al genoeg kanalen voor". Bovendien is aan het wetsvoorstel van Peeters "nog wel wat werk om het juridisch te doen kloppen", meent Timmermans. "Het is wat ons betreft dus wat voorbarig om dit nu al door te drukken", klinkt het.

Zelftoetsing
Ook Maertens geeft toe dat de diversiteit op de arbeidsmarkt nog te wensen overlaat. "Maar dat los je niet op door te bestraffen. We willen blijven inzetten op zelftoetsing: we moeten werkgevers aanzetten om hun personeelsbeleid zélf te toetsen op diversiteit."

Naast een diversiteitsmeldpunt voor werkgevers voorziet het actieplan ook in 'actieve sensibilisering'. "We willen goede voorbeelden naar voren brengen, bijvoorbeeld op onze websites, om ook andere werkgevers te overtuigen", zegt Timmermans. De werkgeverskoepels hebben minister Peeters nu gevraagd om het actieplan mee te dragen. "Goede voorbeelden meedelen aan collega-ondernemers levert veel meer op dan men denkt", aldus Timmermans aan Peeters. De VBO-topman benadrukte nog dat het om "actieve sensibilisering van de leden" gaat, en dat de werkgevers zeker niet passief langs de kant willen staan in het hele dossier.